Že vlci obývají některé oblasti v Česku už zřejmě nikoho nepřekvapí, jejich populace postupně roste.

„Úspěšný návrat vlků do Česka a Bavorska v posledních letech máme poměrně dobře zdokumentovaný. Postrádáme ale vědecká data o ekologickém vlivu vlků na přírodu, která je dnes pod silným tlakem vysokých stavů populací srnce obecného a jelena evropského,“ uvedl hlavní řešitel projektu Aleš Vorel z Fakulty životního prostředí zemědělské univerzity.

Jak vidí návrat vlků do české přírody myslivec? Čtěte v textu: 

Cílem výzkumu je situaci napravit. Aby bylo možné údaje o vztahu vlků a jejich kořisti získat, je třeba zjistit, kde se vyskytují. K tomu odborníci používají několik metod, jako je monitoring pomocí fotopastí nebo GPS obojků. V minulosti takovými obojky opatřili čtyři vlky v Národním parku Šumava, nyní se už v rámci projektu podařilo obojkovat další tři vlky.

close Vlci. info Zdroj: ČZU zoom_in Vlci. Ilustrační snímek

To bude pokračovat i v dalších letech. „Díky tomu je možné pochopit teritoriální vztahy vlků, ale také najít vlčí kořisti a podrobně analyzovat pohyb označených jedinců,“ vysvětlil Vorel s tím, že k určení příbuzenských vztahů vlků a složení potravy sbírají a analyzují také vzorky trusu.

I někteří jeleni ale dostanou GPS obojky, aby odborníci zjistili, zda došlo ke změnám jejich chování.

Ohrada vysoká jako člověk? Pro vlka žádný problém: 

Fotopasti zase pomáhají se sledováním populační hustoty a rozmístění zvěře. „Výsledky porovnáváme s údaji z předchozích let a můžeme tak zjistit, zda návrat vlků přispívá ke snižování populace jelení zvěře,“ informoval odborný garant projektu Tomáš Peterka ze Správy Národního parku Šumava.

Následně budou odborníci zkoumat obnovu lesa na Šumavě.