„Ještě vloni zde byla životaschopná račí populace. Nyní jsme podchytili prozatím patnáct uhynulých raků,“ uvedl Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Beskydy.

Uhynulé korýše prozkoumal tým profesora Petruska na pražské Karlově Univerzitě. „Genetickou analýzou vzorků zjistili, že všichni raci byli masivně postižení račím morem. Pravděpodobně jde o stejný druh nákazy jako v roce 2018,“ potvrdil neradostnou zprávu Kubín.

Pištovi je 39 let.
Zvířecí senioři. Devětatřicetiletý medvěd Pišta i voříšek Čenda drží rekord

Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nemoci imunní. „Račí mor je vysoce infekční a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raka říčního a raka kamenáče, kteří nemají dostatečnou imunitu, aby se ubránili,“ přiblížil Miroslav Kubín.

Plíseň roste na tělech raků a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně korýše paralyzuje a zahubí. „Nositelem moru je rak červený, invazivní nepůvodní druh, který se chová v umělých chovech,“ upozornil Kubín s tím, že i do Bečvy na Rožnovsku se mohla nákaza rozšířit od raků vypuštěných nějakým chovatelem.

Další možností je kontaminovaná voda ze sádek, která se zde dostala při výsadbě ryb z jiných částí republiky či zahraničí.

Ilustrační snímek
Začaly lovecké zkoušky. Úspěšní psi mají hodnotu až desítek tisíc

Jak ničivý dopad na už tak zdecimovanou populaci raků bude mít výskyt moru tentokrát, nelze podle Kubína vůbec odhadovat. „Bohužel neexistuje žádný účinný lék. A mortalita je děsivá. Prakticky sto procent původních raků mor nepřežije. Raci od Prostřední Bečvy dolů po toku řeky nemají šanci,“ předpovídá Kubín.

Mor jako rozsudek smrti

Ochránci přírody spolu s odborníky z Karlovy Univerzity plánují v příštích dnech podrobný screening vodních toků na Rožnovsku. Kromě Rožnovské Bečvy budou zjišťovat výskyt moru i na Starozuberském potoce, odkud se zřejmě nákaza začala šířit v roce 2018.

Alespoň zčásti dobrou zprávou je, že račí mor po nějakém čase sám vymizí. Bohužel až tehdy, kdy pozabíjí všechny své hostitele – tedy původní raky. Samotná obnova račí populace do stavu před morem v roce 2018 může ovšem podle Miroslava Kubína trvat i osm až deset let.

Skokan hnědý
Přežijí vše. Některým zvířatům nevadí radiace, třicet let bez potravy ani mráz

V České republice bylo v minulostí zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. V Beskydech byl kromě letošního roku a roku 2018 naposledy račí mor potvrzen v roce 2008 v říčce Senici u Lidečka.

Ochránci přírody radí: jak zabránit šíření račího moru?
Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

• Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
• Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.
• Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.
• Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.