Například město Kolín se rozhodlo neuplatnit zvýšení nájemného v bytových jednotkách o roční míru inflace. "Je to přístup města, který jsme uplatnili i v minulých letech," řekl místostarosta Tomáš Růžička. Stejným způsobem rada rozhodla i v případě nájemného v prostorách sloužících k podnikání. "Nezvýšení nájmu pro živnostníky, podnikatele a další organizace se dotkne 134 prostor sloužících pro podnikání. Je to pomoc podnikatelům i v souvislosti s náklady, které jim letos vyvstaly se zaváděním EET," poznamenal místostarosta.

Jednu z posledních možností, jak bez potíží zvednout nájemné v městských bytech, využili radní Benešova na sklonku roku 2011. Od následujícího letopočtu totiž vstoupila v platnost deregulace nájemného a s ní i možnost majitele bytu zvednout nájemné pouze po dohodě s nájemcem. Proto zvýšení nájmu projednali radní i s opozičními zastupiteli ještě v době, kdy na názory nájemníků nemuseli brát velké ohledy. Do té doby v Benešově platili nájemníci městských bytů pouhých 18 korun za metr čtvereční a rok. A i když zákon radnicím umožnil stanovit nájemné až 68 korun, v Benešově se zdražilo jen o 37 korun. To platí dosud, i když noví nájemníci už získávají smlouvu na užívání standardního bytu už za 65 Kč za metr a měsíc.

„Někteří nízkopříjmoví obyvatelé mohou využívat bytů s dotovaným nájemným, v němž zaplatí za měsíc a metr jen 35 korun,“ připomněla vedoucí oddělení správy majetku MěÚ Benešov Jitka Drahoňovská s tím, že i toto bydlení má pevně stanovená pravidla, která nájemník, pokud chce v bytě zůstat, musí splňovat.

A pak je v Benešově ještě takzvaná Chudá Praha nebo Flusárna. Tyto objekty se společnými toaletami a studenou vodou přijdou nájemníky na 19 korun za metr čtvereční a měsíc.

Nájemné v nebytových prostotách stanovuje už od srpna 2011 takzvaná cenová mapa. Nájem je odstupňovaný s přihlédnutím ke vzdálenosti od centra. V samotném středu města je doporučená cena 2400 korun za metr čtvereční a rok. V přilehlých ulicích pak podnikatelé platí 1900 korun a v ostatních částech města pak 900 korun. Ceny to jsou ovšem doporučené a radnice každé čtyři roky vyhlašuje na pronájem toho konkrétního místa soutěž. Pronájem pak získá ten ze zájemců, který nabídne radnici víc.

Rada města Kutná Hora se rozhodla pro rok 2017 nezvyšovat nájem o míru inflace, a to jak u bytů, tak i u prostor sloužících k podnikání. Výše nájmu zůstává stejná jako v roce 2016.

Počátkem roku 2013 rada města Kutná Hora přijala bytovou koncepci, která nastavila nový systém pronájmu městských bytů. V krátkosti lze uvést, že pronájem městských bytů je v současné době řešen ve třech kategoriích výběrových řízení.

Jednou z nich jsou výběrová řízení na pronájem bytu s dražbou nájemného, kde hlavním kritériem je výše smluvního nájemného.

Druhým typem jsou výběrová řízení na pronájem bytů dle sociální potřebnosti, které jsou určeny pro nízkopříjmové uchazeče. Za více jak čtyři roky, kdy jsou výběrová řízení na pronájem bytů na tzv „sociální byty“ realizována, uzavřelo město Kutná Hora již 55 nájemních smluv a jako nájemci zde převažují matky - samoživitelky s dětmi, rodiny s dětmi a jsou zde zastoupeni také senioři.

Zbývající kategorií výběrových řízení jsou pronájmy tzv. startovacích bytů, které mají také svá pravidla. Město Kutná Hora má v současné době k dispozici šest startovacích bytů.

Systém pronájmu městských bytů prostřednictvím bytového pořadníku byl zmíněnou bytovou koncepcí v roce 2013 zcela zrušen. Pouze u pronájmu bytů v domech pro seniory je zachován systém vedení seznamu uchazečů podle podaných žádostí.

Město Kutná Hora v současné době i s ohledem na připravovaný zákon o sociálním bydlení nerozprodává svůj bytový fond.

V Čáslavi poptávka po městských bytech výrazně převyšuje nabídku. Městské byty jsou obsazené a získat takový byt není otázkou krátkého času. Existuje pořadník. O případném odprodeji nájemních bytů do osobního vlastnictví jejich dosavadních nájemníků rozhoduje vždy zastupitelstvo města. Ne všechny byty jsou určené k odprodeji, například kvůli dodržení podmínek dotací.