Přitom před dvěma týdny byl poměr opačný. Podle místostarostky Benešova Nataši Brukové však právě tahle webová část dotazníku, není, jak tvrdí klasik, směroplatná. Odpovídat totiž mohl kdokoliv, aniž by se musel registrovat a organizátor mohl doložit, že právě tu kterou odpověď poslal obyvatel města. Větší váhu má pro radnici „papírová“ část dotazování. Ano v něm řeklo 67 lidí, zatímco Ne 343.