Žádost o přidělení znaku a vlajky posuzoval parlamentní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, respektive jeho podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Výbor pak, pokud bude vše v pořádku, doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny, aby Zvěstovu znak a vlajku udělil.

„To by se mělo stát na podzim,“ řekl starosta Zvěstova Karel Babický. Až se tak stane, bude to završení roční práce. Na jejím začátku byla jednání s odborníky a názor přidala i veřejnost, která posuzovala tři návrhy. „Zhotovitelem grafického náhledu a souvisejících dokumentů je brněnská firma Alerion a autorem Zdeněk Kubík,“ podotkl starosta.

Při domlouvání podoby vlajky a znaku se vycházelo z toho, aby na symbolu byla zastoupena všechna katastrální území obce – Zvěstov, Libouň, Roudný a Bořkovice. Připomínají to čtyři květy tolie bahenní, ohrožené květiny, která roste v Čechách jen u Roudného.

Na oficiální představení nových symbolů obec ještě nemá termín. „Vyvěšování vlajky ale bude slavnostní a pro obec jedinečný okamžik,“ dodal starosta.