Z pravidelných kontrolních dnů, kterých se na stavbě účastní kromě investora také památkáři, je jasné, že se za celou dobu prací podařilo obnovit víc, než kdo předpokládal.

„Nejprve jsme museli odstranit velké hromady stavební suti, která tu zůstala od doby, kdy zámek vyhodili v sedmdesátých letech do vzduchu. Teprve pak bylo možné pokračovat ve stavění,“ potvrdil zvěstovský starosta.

Právě při odklízení stovek tun kamene, cihel a malty se najednou před stavebníky objevilo něco, co nikdo ze zvěstovských dlouhé desítky let neviděl. Byla to část chodby pod jedním z křídel zámku. Podobu kdysi klenutému propojení dvou prostor nádvoří, ukončeného na obou koncích branou, vracejí dělníci tak, jako to dělali jejich předchůdci před staletími. Tesaři vytvoří šablony s rádiusem stejným, jaký má klenutý oblouk mít. A pak se už klenba dá poměrně lehce poskládat.

„Při pojení materiálu zedníci používají jen vápennou maltu. Je to stejný nebo podobný materiál, jaký tu používali i dříve,“ popsal Karel Babický a při prohlídce staveniště upozornil i na dlažbu vyráběnou přímo ve Zvěstově s písmenem Z, která se zachránila právě proto, že se na ni sesypaly zdi demolované stavby.

Některé místnosti zvěstovského zámku už nabývají podoby, která se do finální vizáže změní jen mírně, díky štukatérům. To však už bude jiná záležitost.

V současné době se obec připravuje na nové výběrové řízení, z něhož vzejde firma, která bude pracovat při druhé etapě rekonstrukce zámku.