Podrobnou analýzu nejnutnějších investic, které je potřeba vložit do rekonstrukčních a technologických prací na zimním stadionu si před časem nechala zpracovat vlašimská radnice. Důvodem pro zadání studie bylo rozhodnutí, zda investovat do stávajícího zařízení nebo začít s výstavbou nového sportovního areálu.
Na provoz sportoviště, které je majetkem TJ Spartak Vlašim, město každoročně přispívá částkou přesahující půl milionu korun a s rostoucími cenami energií stoupají i požadavky provozovatele stadionu a nároky oddílu ledního hokeje. O tom, že současná situace kolem zimního stadionu je složitá, vědí všichni, řešení je ale zatím nejisté.
„Z analýzy vyplývá, že aby stadion mohl plnit svou funkci, bude potřeba investovat částku až padesát milionů korun,“ uvádí starosta Vlašimi Luděk Jeništa. Rekonstrukcí by tak měl projít systém chlazení plochy i plocha samotná, vzniknout by měly nové šatny a zázemí pro oddíl ledního hokeje včetně restauračního zařízení, ochozy s časomírou, vzduchotechnika. Zastupitelé se ale zabývali i variantou výstavby nového stadionu. Odsouhlasili zpracování studie nového stadionu a porovnají stavební a rekonstrukční investice do obou projektů. Teprve potom rozhodnou.
„Máme už vytipovanou vhodnou lokalitu pro případné vybudování nového zimního stadionu s bezproblémovým příjezdem a dostatkem parkovacích míst. Tato varianta by ale v žádném případě neznamenalo zatratit stávající objekt. Ten by se dal využít jako multifunkční zařízení například pro hokejbal, florbal, inline hokej, házenou a další sporty,“ přiblížil vlašimský starosta a zdůraznil, že zatím ještě není rozhodnuto a vše je teprve ve fázi prověřování. Vedení radnice ale v každém případě stojí před zásadní otázkou. Kde vzít miliony potřebné na rekonstrukci stávajícího nebo výstavbu nového zimního stadionu? Situace je o to složitější, že provozuschopnost zimního stadionu je z technologických důvodů na hranici a problém proto nelze dlouho odkládat.
„Brát si dlouhodobý úvěr na financování zimního stadionu je problematické. Je třeba peníze získat z českých nebo evropských dotačních titulů. Jsme připravení se o tyto dotace ucházet,“ říká Luděk Jeništa. Další variantou je použít peníze z městské kasy. Ta ale v současnosti takovou částku uvolnit nemůže.
„Nejpřijatelnější možností, jak získat peníze pro tento účel, je prodej části bytového fondu. Otázkou je kolik bytů bude prodáno a za kolik,“ doplnil Jeništa. V majetku města je kolem tisícovky bytů a zastupitelé už rozhodli o legislativních krocích vedoucích k jejich budoucímu prodeji.
V září začala na vlašimském stadionu pro deset družstev ledního hokeje i bruslící veřejnost další zimní sezona. Spartak v létě provedl pravidelné kontroly a chlazení musel na několika místech opravit.
„Naší snahou je udržet provoz stadionu, protože případný únik čpavku by byl ekologickým problémem,“ komentuje každoroční záplatování dvaceti kilometrů potrubí pod ledovou plochou šéf Spartaku Jiří Hroch a současně ujišťuje, že se lidé ekologické katastrofy rozhodně bát nemusí, přestože v zásobnících se nachází téměř šest tun jedovatého plynu.
„Úplně vyloučit sice nelze nic, ale nebezpečí je minimální,“ doplnil Hroch.
Vedení TJ by letos chtělo za více než pět milionů vybudovat druhou boční stěnu a zcela tak stadion zakrýt. Požádalo proto o státní dotaci z Programu na opravu a rekonstrukci sportovních zařízení.

JIŘÍ HRNČÍŘ