Loni 10. března například ředitelka Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy Benešov Ivana Dobešová říkala, že jako kantoři musí do žáků dostat osobní zodpovědnost a omezili vzájemné návštěvy. Vzali to studenti za své, nebo pro ně byly schůzky s kamarády nad vlastní bezpečnost?

„Po roce myslím nejsou zodpovědnější ani dospělí, natož děti,“ tvrdí kantorka a připomíná, že nejvyšší míru zodpovědnosti a s ní související opatrnosti viděla loni v březnu, krátce po příchodu nového čínského koronaviru, kdy zažívali šok z neznámého. „Díky tomu se nemoc docela dobře dařilo zvládat,“ míní Ivana Dobešová s tím, že ten šok měl vydržet o něco déle.

Zkušená pedagožka ale přiznává, že se jí stupeň zodpovědnosti studentů hodnotí špatně, protože se s nimi setkává jen u komisionálních zkoušek. Posoudit to nejde například ani podle počtu nakažených žáků. Ti o svých konkrétních zdravotních potížích školu informovat nemusí.

Prakticky stejný názor zastává také ředitel Gymnázia Benešov Roman Hronek. „Po roce jsou děti víc frustrované a otrávené, protože se ani nevidí s kamarády. Občas jim kupodivu chybí i učitelé. Je to pro ně nekonečný příběh, který ve filmu skončil dobře, ale v reálu není stále ani vidět světlo na konci tunelu,“ řekl ředitel.

Ivana Dobešová ale míní, že se moc nezměnila situace kolem maturantů. Společnost kladla velký důraz na vycházející žáky a to trvá i nyní. Jiné je ale to, že současní maturanti už loni jako třeťáci zažili distanční výuku a poslední rok střední školy ti samí žáci vlastně ani pořádně nezačali.

„Více se ale obávám o děti z prvních ročníků. Zpřetrhaly vazby ze základních škol a za tři týdny, kdy do školy chodily, si nedokázaly vytvořit pevné vazby. Jejich rodiče mi přesto potvrzují, že si děti mezi sebou pomáhají. Bojím se ale, zda učivo zvládnou. Přechod ze základní školy na střední je pro ně opravdu velká událost,“ upozorňuje ředitelka.

Podle Romana Hronka se výpadek prezenční výuky projevuje především zvětšováním rozdílů mezi výbornými a průměrnými žáky. Navíc ředitel přiznává, že ho nemile překvapil návrh premiéra na úřednické maturity. „Současní čtvrťáci jsou na tom hůř než předešlí maturanti a na úřednických maturitách by byli biti právě oni. O nich by se pak říkalo, že maturitu dostali z moci úřední,“ míní ředitel benešovského gymnázia.