Rekonstrukce DDM začala v červnu, kdy byly výchovné programy pro benešovské děti  ukončené. „Není pravda, že se hned od začátku tolik nedělalo. Dělaly se úpravy sálu vevnitř. Bohužel se stavba zpozdila, neboť nebyl přeložený elektrický kabel, protože ČEZ má na provedení přeložky delší dobu," vysvětlila ředitelka DDM Milada Rýdlová.

„V srpnu se práce na rekonstrukci rozběhly naplno. Doufáme, že budou do konce října hotové. Rychle uklidíme, abychom v listopadu zahájili běžný provoz," upřesnila Milada Rýdlová.

Pro běžné občany Benešova znamená dostavba DDM, při níž zařízení získá venkovní kryté víceúčelové hřiště, úložné prostory pro sportovní náčiní i zázemí pro pořádání výstav v prvním patře,  a zmodernizovaný hlavní sál, omezení v Poštovní ulici. Po komunikaci mezi DDM a školní jídelnou nesmí projíždět vozidla, ani procházet pěší.

Pro téměř 1200 přihlášených dětí se rozjezd letošního mimoškolní výchovy zpomalí.

„Bohužel kroužky budou trochu opožděné. Ty, jež se realizují mimo budovu, mohou zahájit činnost koncem září,  tak jako vždycky. Pro ostatní budeme hledat náhradní prostory, aby mohly začít co nejdříve," nastínila ředitelka DDM s tím, že zařízení, jež  v listopadu oslaví 40. let provozu, zájmových kroužků otevírá přes  osmdesát.

„Děti čekají jen na to, až to tady budeme mít krásné. Bezpečný prostor před budovou i v budově. Objekt si rekonstrukci zasloužil," poznamenala Milada Rýdlová s tím, že prázdninové týdenní tábory v Jablonné nad Vltavou se uskutečnily bez omezení.

„V Jablonné se pro děti z Benešova a okolí uskutečnilo sedm týdenních táborů  včetně gymnastiky v sokolovně v Neveklově," uvedla Ivana Růžičková, zástupkyně ředitelky benešovského DDM.

„Jediný,  který jsme nemohly vzhledem k rekonstrukci DDM pořádat,  byl příměstský tábor.  Na poradě ředitelů jsem oslovila ředitele škol, zdali by je mohli uspořádat. Kladně se k tomu postavila ZŠ Jiráskova a ZŠ Dukelská, Karlov příměstský tábor neudělal," konstatovala ředitelka DDM Milada Rýdlová.

„K tomu, jak má příměstský tábor vypadat, jsme jim my daly materiály. Doufám, že příští rok už příměstské tábory budeme zase pořádat opět my," dodala.