JKomenského ulice ve středu města postupně mění svůj vzhled. Těsně před dokončením je třípodlažní budova v sousedství Kulturního domu Blaník. Ta nabídne v přízemí prostory ke komerčnímu využití a v dalších podlažích vzniknou kanceláře a byty. Dalším efektem stavby je částečné zastínění paneláků jako pokus o obnovu původní, v sedmdesátých letech minulého století zbourané ulici. Tím ale změna vzhledu centra města zdaleka nekončí a radnice plánuje další kroky.
„Stavební komise i městští architekti se už řadu let snaží řešit rekonstrukci Husova náměstí. V této lokalitě se vždy setkávaly dva zásadní požadavky. Buď to bude parkoviště nebo náměstí,“ říká vedoucí investičního oddělení MěÚ Vlašim Zdeněk Dvořák s tím, že skloubit tyto potřeby není vůbec jednoduché. Výsledkem poslední varianty řešení tohoto prostranství by měl být kruhový objezd, který by měl být menší než další dva ve městě. Komenského ulice totiž není určena k průjezdu nákladní dopravě. Kruhový objezd má podle záměru architektů usnadnit případné otáčení nebo odbočování vozidel na uvažované parkoviště. „Okružní křižovatka také zbrzdí takové to lítání po městě a zklidní dopravu,“ přibližuje další výhodu záměru Zdeněk Dvořák.
Koncem roku by měla radnice připravit projektovou dokumentaci na stavbu, která také počítá s parkovacími prostory doplněnými výsadbou aleje v prostorách před vstupem do zámeckého parku. Začátkem příštího roku hodlá radnice vyřídit stavební povolení a požádat o dotaci z některého z vypsaných dotačních titulů.