„Na konci roku 2006 jsem se domluvila s děvčaty ze sedmé až deváté třídy, s nimiž jsme začaly pátrat po Židech z Divišova,“ připomněla pedagožka Vendula Dvořáková.

Pátrání po lidech, z nichž ani jeden nacistické deportace nepřežil, začalo v Divišově.

„Děvčata procházela kroniky. Školní a pak i obecní,“ popsala Dvořáková, kterou k myšlence investigativního pátrání přivedla již dříve viděná prezentace tématu. V Divišově, kde tou dobou učila na ZŠ, viděla také nesmazatelné stopy – synagogu a židovský hřbitov.

V obecní kronice dívky objevily jediné jméno – Bohumil Poláček. Nic víc. Další zjišťování proto zavedlo žačky do Židovského muzea v Praze. Navštívily i Pinkasovu synagogu, kde je rozsáhlý seznam Židů odvlečených nacisty během druhé světové války. Tam našla děvčata další jména lidí z Divišova.

„V Terezíně, odkud vyjížděly transporty smrti do vyhlazovacích koncentračních táborů na východě, nahlížela děvčata do Terezínské pamětní knihy a prohlédla si také soupis transportů. Tam našla další jména,“ potvrdila Dvořáková.

Pátrání se pak přesunulo také do kartotéky odvlečených Židů umístěné v sídle Federace židovských obcí.

Divišovská děvčata tak během prvního roku pátrání dala dohromady ucelený seznam divišovských Židů.

„V Národním archivu v Praze jsme pak daly dohromady příbuzenské vztahy divišovských židovských obyvatel. Žilo tam pět rodin. Zjistily jsme také, že paní Růžena Blochová – Reinerová zvolila před transportem raději dobrovolnou smrt,“ připomněla osud jedné z obětí holokaustu učitelka Vendula Dvořáková, která v celé tříleté akci žaček působila jako dohled a poradce. Všechno ostatní zvládla děvčata sama.

Při pátrání přímo v Divišově zjistil žákovský tým, že někteří lidé o osudech Židů v obci nechtějí raději mluvit přes to, že si na dobu stále dobře pamatují.

Při včerejší prezentaci dlouhodobého úsilí slyšely žákyně za svou práci slova chvály, uznání a díků také z úst starosty městyse Divišov Zdeňka Eichlera a senátora Karla Šebka i potlesk zaplněné školní družiny.

Projekt žáků ZŠ Divišov s názvem Divišovští zmizelí sousedé se včera představil veřejnosti. Při dopoledním workshopu se s ním seznámili i osmáci a deváťáci. Situaci Židů pak dokreslilo promítání filmového dokumentu Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty do Běloruska.

Do projektu Zmizelí sousedé koordinovaného Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze se mohla a může zapojit kterákoliv základní škola. Z Benešovska tak učinila jediná, ZŠ Divišov.