Tak, jako při předešlých prezentacích, uvidí veřejnost virtuálně zpracované vize radních v Městské výstavní síni v poliklinice na Malém náměstí.

„V dalším představování nových úprav centra Benešova bude zahrnuto Husovo náměstí a studie Nové pražské ulice," připomněl starosta Benešova, architekt Jaroslav Hlavnička.

Realizace vizí, o nichž starosta zasvěceně a rád hovoří, by měla vrátit podobu středu města až někam k sedmdesátým létům minulého století. V té době se právě centrem Benešova prohnal uragán reálného socialismu se vším, co k němu patřilo. Tedy i s likvidací nejen vlhkých domků, ale i odstraněním některých pozoruhodných objektů. S nimi ale v nenávratnu zmizely na dlouhá desetiletí celé klasické linie městských ulic. Potvrzením předešlého je právě Nová pražská. Na jedné straně vyrostl blok panelových domů a na druhé zůstalo otevřené prostranství. Z podobného zásahu se ale dodnes nevzpamatovala například ani jiná ulice ve městě, Tyršova.

„Zástavba v Nové pražské bude vysoká tak, jako jinde v centru, tedy čtyři nadzemní plus jedno ustupující podlaží," připomněl starosta.

Tahle vize dojde realizace nejdříve za tři až pět let. Mnohem dříve ale pocítí obyvatelé města změnu na druhé straně Nové pražské v místech u prodejny domácích elektrospotřebičů u kruhového objezdu.

„Tam by měl vyrůst nárožní objekt," tvrdí starosta, ale připomíná, že dříve, než se tak stane, nechá město odstranit přístřešek, který je už nyní v havarijním stavu. Celé místo pak provizorně upraví.

Změny nároží u kruháčku v Nové pražské by měly přijít poměrně brzy v řádu několika let.

Velké a nejspíš nejen časově náročné změny ale čekají podle starosty města Jaroslava Hlavničky také Husovo náměstí.

„Měly by se to týkat jak tamní zeleně, tak úprav stavebních. Zkrátka chceme vytvořit nové pojetí tamního prostoru," uvedl trochu jinak pojmout tamní prostor," uvedl starosta s tím, že by se tam měly změnit také komunikace. „Všechno to ale bude vyplývat z toho, že z Husovy ulice vznikne jednosměrka," připomněl.

I tyto vize budou nejprve prezentovány na výstavce v poliklinice.

Na dotaz, kdy by plánované změny vizáže centra Benešova měly spatřit světlo světa starosta Benešova upozornil, že například přerod Nové pražské ulice bude běh na dlouhé trati. V souvislosti se zástavbou ulice bude totiž vznikat i další kruhová křižovatka ve městě. Ta nahradí dosud jediné semafory řízené křížení ulic v Benešově. Rychlost změn bude tak, jako jindy, záviset na finančních možnostech města.

Po dokončení obnovy splaškového hospodářství by Nová pražská měla být prioritou.

S její proměnou se změní i průběžná komunikace za kruháčkem, tedy Vnoučkova ulice. Jejímu napřímení ustoupí část tržnice.

Jak se promění pravá část této ulice, kde jsou nyní umístěné dva stánky, je i podle starosty Benešova Jaroslava Hlavničky zatím nezodpovězenou otázkou. Vlastníci pozemků prý na zainvestování staveb odpovídajících záměrům města, nemají dostatek peněz.

Proměna Husova náměstí závisí pro změnu nejen na výši městského konta, ale také na rychlosti rekonstrukce tamních inženýrských sítí.