Cílem ÚP je racionalizace prostorového a funkčního uspořádání daného území a jeho využití. Jeho aktualizace by měla přijít nejpozději do pěti let. Běžně to ale trvá méně, tak dva roky.
Po té době, po všech procesních úkonech zastupitelé nový, tedy upravený ÚP pořídí, postaru, schválí. A to se stane nejdříve na konci příštího roku.

Proces schvalování je pro občany, ale také politiky, poměrně složité pochopit, což bylo patrné i při poslední schůzi zastupitelstva.

Základem ke všem změnám ÚP je samozřejmě nějaký návrh. Ten podávají jak občané, kteří například ze své zelené plochy chtějí mít stavební parcelu, ale také instituce a samozřejmě i samo město. Při současném projednávání změn ÚP na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov dorazilo do konce loňska v rámci změny číslo dvě hned 70 změn ze strany občanů a dalších 16 z města. A další čtyři návrhy pak v rámci změny číslo 3.

A aby to politici při rozhodování, zda povolit změnu či nikoliv měli snazší, posuzoval návrhy nejprve městský architekt Michal Schwarz. Ten sice nerozhoduje, ale na jeho radu zastupitelé, nejspíš dají. Současně ale město musí mít i zastupitele podílejícího se na pořizování územně plánovací dokumentace.  „Pro tuto osobu není nutná žádná odborná kvalifikace. Proto navrhuji místostarostu Jiřího Švadlenu (ANO),“uvedl při schůzi zastupitelů starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD) a nejvyšší orgán města ho jednomyslně podpořil.

Naopak jednotný názor už neměli politici na to, zda projednat a hlasovat o každé změně zvlášť, nebo dohromady. Vyplynulo to i z toho, že zastupitelé od předkladatelů, tedy města, obdrželi podklady nadvakrát a každá verze byla jiná. „Nejprve jsme dostali podklady se sedmdesáti změnami bez doporučení a jmény žadatelů a teprve pak i materiály se šestnácti změnami města,“ postěžoval si zastupitel Roman Tichovský (ODS) s tím, že ti, co studovali první podklady, mají jiné informace než ti, kteří prověřovali změny až ve druhé zprávě. Podle Tichovského by se proto mělo hlasovat o pořízení každé změny zvlášť.

Jaroslav Hlavnička (VPM) byl ale naopak pro schválení změn v jednom bloku. Následovalo pak dlouhé řečnění diskutujících a přerušil ho až starosta Benešova. „Nikam se nedostaneme, buďme konstruktivní,“ vyzval.

Jana Čechová (STAN) pak vyjádřila, stejně jako starosta, respekt k práci Martina Škvora z Odboru výstavby a územního plánování, ale současně požádala vedení města o respekt k práci ostatních zastupitelů. „My jsme měli jen týden na to, abychom prošli šestaosmdesát změn,“ řekla a její návrh na odsunutí termínu projednávání a rozhodování o návrzích zařazených do změny číslo 2, podpořil i starosta Hostek.

Naopak zděšení ze zdržení vyjádřil Ivan Cinka (KSČM). „Byl bych raději, kdybychom změny projednali dnes, jako tomu v minulosti bylo pokaždé,“ řekl.

Z pohledu stavebního zákona odložení projednání změn ÚP číslo 2 znamená jen posunutí konečného termínu schválení. Zhruba o dva měsíce. Právě až za ně, přesněji 17. května, se zastupitelé k ÚP znovu vrátí.

Změnu číslo 3 zastupitelé ale schválili. Díky ní se na pozemcích Hydrauliky a Kauflandu může zastavět větší plocha, až 85 procent. Další změny se týkaly regulačního plánu Táborských a Pražských kasáren a také lokality U Vodárny. Nově tam stavění nebude omezeno regulačním plánem, ale jen méně závaznou a snadněji měnitelnou územní studií.