Také v Jiráskově ulici rostl až do pondělí 25. března strom, který zabíjel na Moravě. A také pod ním chodili školáci. Denně stovky školáků. Pod jeho korunou totiž vede chodník z nádraží ke gymnáziu a základní škole. „Je to pajasan žláznatý,“ potvrdil arborista Radek Matoušek, který se kácení stromu ujal.

Pajasan rostl přes 40 let na soukromém pozemku. Nikdo ho tam nevysadil a jeho kořeny, což bylo vidět i z chodníku, narušovaly přilehlou zídku. „Majitel pozemku dostal povolení ke kácení stromu, který ohrožoval své okolí,“ potvrdil Jiří Sládek, vedoucí Oddělení ochrany přírody MěÚ Benešov.

Podle Radka Matouška ale stromu zatím nehrozilo vyvrácení z kořenů. Nebezpečný byl jinak. Jeho koruně s dvěma hlavními větvemi hrozilo rozlomení a pád na chodník. „Strom prošel ošetřováním, kolega už koruně odlehčil, ale přesto je vidět, že na tom staticky není dobře,“ popsal arborista.

Samotné práce neprobíhaly jako v lese, kde dřevorubci podříznou strom u země. To v případě rozkošatělého listnáče mezi domy nešlo. Proto Radek Matoušek vyšplhal do koruny a jištěn horolezeckými lany doslova rozebíral strom odshora dolů. „Je tu místo na shazování větví, takže by to nemělo trvat příliš dlouho. Možná dvě hodiny,“dodal arborista.

Jak náročná a také nebezpečná práce ve výšce je, nebylo v podání zkušeného stromolezce příliš patrné. Ale přece jen to jeden okamžik ukázal. Odříznutá silná větev se při pádu zachytila o lano a strhla dřevorubce z větve, na které stál. Byl jištěný dalšími lany, takže to nakonec vypadalo v jeho podání elegantně, jakoby se při práci jen zhoupl.