Podle všeho to vypadá, že ne. Alespoň ne v dohledné době.

Zjednosměrnění ulice Hodějovského, od odbočky do Sukovy ulice, kolem restaurace Na Bejkárně, ke křížení s Konopišťskou ulicí a totéž k mostu přes železnici až zpátky k odbočce do Sukovy ulice, čímž by vznikl velký kruhový objezd, by prý nic nevyřešilo.

„Zjednosměrnění ulic jsme již v minulosti prověřovali. Ale nakonec jsme od toho upustili, protože křižovatka v Hodějovského ulici, u Katušky, by kapacitně nevyhovovala a musela by být přestavěna,” vysvětlil zavržení, na první pohled dobrého nápadu Roman Tichovský, místostarosta Benešova.
Postavit u Katušky kruhový objezd by ale znamenalo zasáhnout do okolních soukromých pozemků a pozemků ZŠ Konopišťská.

„Dalším možným řešením je přestavění křižovatky na světelnou. Na to je ale zapotřebí nejprve nechat vypracovat generel dopravy včetně posouzení kapacity jednotlivých křižovatek ve městě,” dodal Tichovský a přiznal, že s ohledem na finanční možnosti města se tento problém bude řešit až v následujících letech.

S myšlenkou jak zajistit plynulost provozu na této frekventované křižovatce přišel i jeden z čtenářů Benešovského deníku Zdeněk Prachař.

„Provoz u starého výkupu by vyřešilo jedině rozšíření stávajícího mostu. Ještě lepší řešení by bylo přemostit trať a propojit ulici Křižíkovou s Táborskou,” míní.