Úpravna byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je tam dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 milionu kubíků vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlórem. Je největší úpravnou vody pro Prahu. Dopravu vody tam zajišťuje štolový přivaděč dlouhý 52 kilometrů do vodojemu Jesenice I ležící nedaleko obce Vestec. Až tam teče voda jen díky zemské přitažlivosti. Právě té využila Želivská provozní k instalaci dvou malých vodních elektráren.

Podle Josefa Parkána, ředitele Želivské provozní akciové společnosti, nyní vzniká už třetí malá vodní elektrárna na konci štolového přivaděče na vstupu do vodojemu Jesenice I. "Uvedené dvě turbíny, každá o výkonu 200 kW, jedou už od prosince na plný výkon a už nám to přináší očekávané peníze," potvrdil.

Rekonstrukce vozovky v Nezvalově ulici v Benešově.
OBRAZEM: Pokračuje velká rekonstrukce silnic v benešovské vilkové čtvrti

„Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 procent. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina,“ potvrzují pracovníci.

Úpravna má maximální projektovaný výkon sedm kubíků pitné vody za sekundu a v současností vyrábí zhruba tři kubíky. Tím se řadí k největším úpravnám vody v Evropě a je největší v České republice.

Zařízení se neustále se modernizuje. Například v červenci 2021 začala po zkušebním provozu zahájeném v únoru pracovat nová hala, kde dochází k úpravě vody prostřednictvím sorpce nežádoucích látek granulovaným aktivním uhlím. Modernizace provozu stála obří finanční prostředky, celkem 1,2 miliardy korun. Ale inovace a zlepšování kvality pitné vody tím rozhodně neskončily. Až dosud se k úpravě vody používal chlór, tedy velmi nebezpečná chemikálie.

Slavnostní zahájení provozu filtrů granulovaného aktivního uhlí

"Na úpravnu už nebudeme vozit sudy s chlórem, podobně, jako tomu je nyní i v Jesenici. Místo toho budeme dovážet klasickou sůl, ze které elektrolýzou vyrobíme chlórnan. Ten pak použijeme jako dezinfekční činidlo," popsal novinku Josef Parkán s tím, že výhodou takové technologie je nejen úspora peněz, ale také zvýšení bezpečnosti. Úpravna vody tím přestane být považována za potenciálně nebezpečnou. Už totiž nebude hrozit případná havárie při nakládání s kapalným chlórem.