SŽ v rámci dokončovacích prací stavby IV. transitního železničního koridoru potřebuje zlikvidovat nespotřebovaný materiál ze zemních prací. A k tomu si vybral poslední nezasypaný zářez, který zůstal prakticky v původní podobě z doby výstavby původní dráhy císaře Františka Josefa zprovozněné z Velenic do Čerčan 3. září 1871. Zářez zbavený vodičů a sloupů trakčního vedení leží v bezprostřední blízkosti někdejšího nádraží ve Střezimíři. Tamní drážní budova, včetně zbytků kolejí směřujících na jih k Meznu uvedeným zářezem, je základem železničního skanzenu, který místní patrioti chtějí vybudovat. Se záměrem SŽ proto členové spolku Železnice Česká Sibiř a s nimi i široká veřejnost nesouhlasí. Vlna odporu vyústila v petici, kterou dosud podepsalo na 800 lidí.

Předseda spolku Železnice Česká Sibiř a starosta Střezimíře Miloš Jelínek.Předseda spolku Železnice Česká Sibiř a starosta Střezimíře Miloš Jelínek.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

„Střezimířské nádraží je bezpodmínečnou součástí místní identity a kulturního dědictví. V posledních letech zde vznikla iniciativa ze strany obce ve spolupráci se spolkem Železnice Česká Sibiř na záchranu a znovuoživení jeho areálu,“ argumentují v petici její autoři. Materiál, který SŽ potřebuje uklidit, je zdaleka viditelný. Vysoká hora z něj stojí poblíž zastávky Mezno. „Za přebytkem vytěženého materiálu oproti původním předpokladům projektu stojí pozdější realizace tunelu Mezno. Část výrubu z tunelu nebyla v čase k dispozici pro budování násypových těles a nemohla tak být zakomponována do stavby podle plánu,“ vysvětluje mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Léto na drezíně 

Patrioti z oblasti České Sibiře se po výstavbě nové trasy a opuštění nádraží ve Střezimíři rozhodli budovu a přilehlý areál zachránit. A letos o prázdninách tam s pomocí organizace oblastního destinačního managementu Kraj blanických rytířů měli první akci - Léto na drezíně.

Drezíny, které zakoupil spolek Železnice Česká Sibiř ze Střezimíře, otestovali sami členové spolku.
Léto na drezíně. Nevšední jízdy mohou Střezimíři pomoci k železničnímu skanzenu

Ta přitáhla davy nadšených lidí, kteří se svezli pomocí vlastních svalů až k Meznu. „Železniční skanzen s provozem drezín je součást velkého projektu Mikroregionu Voticko - budování cyklostezek na opuštěných drážních tělesech,“ vysvětlil starosta Střezimíře a předseda spolku Železnice Česká Sibiř Miloš Jelínek. Jenže SŽ do plánů místních nadšenců zasáhla záměrem na zasypání zářezu.

Nic není jisté, říká Správa železnic

„Jsme nadále v kontaktu s vedením obcí kolem zmodernizovaného úseku a společně řešíme vhodnou lokalitu pro uložení přebytečného zemního materiálu. Jako jedna ze zvažovaných variant se při hledání řešení nabízelo i uložení do původního zářezu trati u Střezimíře. Z toho ale nelze vyvozovat, že by se úsek skutečně zavážel,“ tvrdí však Dušan Gavenda. Takové prohlášení ale patrioty z České Sibiře příliš neuklidňuje.

Slavnostní rozloučení s vlakovým provozem na České Sibiři:

Zdroj: Youtube

Naštěstí už při zahájení jejich aktivit nebyli tak naivní, aby se do díla pustili bez psaných dohod. Přesto je situace složitější zejména proto, že stavba koridoru dosud nebyla ukončena. „Abychom měli jistotu, že do záležitosti nebudeme investovat zbytečně, podepsal Mikroregion Voticko se Správou železnic smlouvu o zápůjčce, kde jsou přesně definované věci a pozemky, které se toho týkají. Všechen majetek, který bychom potřebovali, ale není ve vlastnictví SŽ nýbrž i Českých drah, což je akciovka. Tam to máme formou smlouvy o pronájmu. Zasmluvněné je to všechno, nejsme tak bláhoví, abychom to toho bez toho šli,“ připomněl Miloš Jelínek.

Cyklostezka už je zčásti hotová

Podle Dušana Gavendy veškeré kroky Správy železnic směřují k řešení, které do ponechaného úseku staré trati nijak zasahovat nebude a nedotkne se ani provozu skanzenu a turistických drezín. „Podoba finálního řešení uložení materiálu bude jasná v průběhu září,“ dodal. A tak dál platí, že se na následující roky připravuje vybudování cyklostezky po opuštěném drážním tělese - Cyklostezka Votickem, která povede od Sudoměřic na Táborsku právě přes Střezimíř, až do Benešova.

Spolek Železnice Česká Sibiř zachraňuje areál nádraží ve Střezimíři.Z areálu nádraží ve Střezimíři.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

První etapa této cyklostezky, z Votic do Olbramovic, se už staví a část je jí v provozu. V areálu Železničního skanzenu Střezimíř mají železniční nadšenci v plánu vybudování expozice, ubytovacích kapacit a turistické infrastruktury, která bude využívána nejen turisty, ale i obyvateli. „Tento projekt díky vytvoření pracovních míst přinese také prospěch a regionální rozvoj do periferní oblasti Středočeského kraje,“ plánuje Miloš Jelínek.