Základ, projekt, už ale Benešov má. Podle Heleny Kaňkové, vedoucí Odboru rozvoje města Benešova, byly všechny ve veřejné soutěži předložené studie velice kvalitní a mohou mít i do budoucna pro město přínos.
„Hodnotící komise porovnávala kvalitu řešení především z hlediska celkové koncepce, návrhu komunikací, rozvržení atrakcí, fázování a realizačních základů,“ vysvětlila Helena Kaňková s tím, že u vítězného návrhu komisaři ocenili zejména propracovanost komunikací, použitý materiál a také způsob osvětlení. „Oceněna byla i vhodnost umístění a charakter atrakcí vzhledem k majetkovým vztahům na území parku,“ dodala.

Právě zmiňované vlastnictví půdy na Klášterce, je jedním z poměrně kontroverzních bodů celé záležitosti. Pozemky určené pro revitalizaci patří z většiny římskokatolické církvi. Z to vyplývá, že město Benešov bude investovat do cizího majetku. To je podle představitelů města i církve v pořádku, protože obě strany mají celou záležitost smluvně vyřešenou.

Potvrdil to také ředitel sekce pozemků Arcibiskupství pražského Vojtěch Macek. „Na užívání pozemků na Klášterce má s námi Benešov dlouhodobý smluvní vztah. Investice města do revitalizace Klášterky je jeho součástí,“ řekl.

Podle někdejšího místostarosty města Romana Tichovského, ale všichni zastupitelé Benešova neví o tom, že pozemky na Klášterce nejsou jen ve vlastnictví města.

„Zastupitelé by proto měli vědět, kam se peníze města investují,“ míní Tichovský a připomněl ještě, že o revitalizaci Klášterky usilovalo i předešlé vedení radnice. Jenže chyběla dohoda s církví.

„Že se má Klášterka změnit, a že se město s církví domluvilo, je jen dobře. Až to bude hotové, bude potřeba místo především pečlivě hlídat před vandaly,“ dodal Tichovský v narážce na současné časté uživatele parku. „Přes to všechno si nemyslím, že je správné, aby revitalizace stála tolik peněz a město si na takový tip akce navíc půjčovalo v bance,“ dodal politik.

Investici do jinak zbytného projektu, ale starosta Benešova Petr Hostek hájí. „Je potřeba napravit stav města způsobený jeho předešlým vedením,“ tvrdí.