Ceny obědů pro děti na řadě míst znovu poskočily. Tam, kde k tomu došlo, se dá očekávat, že přibude žáků, jejichž rodiče na zakoupení obědů dětem nebudou mít dost peněz.

Například v Benešově takovým žákům z ekonomicky slabších rodin pomáhá už řadu let pražská obecně prospěšná společnost Women for Women. Pro letošek věnovala městu účelový finanční dar ve výši 46 512 korun. Peníze pomohou k úhradě obědů 22 žákům ze Základní školy Na Karlově, kteří by jinak polední stravu ve školní jídelně vynechali.

Stejná organizace obdobně pomáhá například i dětem z Votic. „Pro rodiče dětí v tíživé životní situaci, případně sociálně slabých, již několik let zajišťujeme obědy zdarma ve spolupráci se společností Women for Women. V letošním roce platí obědy pro třiadvacet dětí naší školy. Jinou formu pomoci nemáme,“ potvrdila ředitelka školy Marcela Kratochvílová.

V tamní základní ale také mateřské škole stravování zajišťuje společnost Scolarest. Ta podle informací ředitelky zvedla dětem z mateřinky od Nového roku cenu obědů, tedy celého menu, o sedm korun. Žáci základní školy ho mají dražší o koruny dvě.

Na loňské úrovni

O stejné firmě, která vaří školákům ve Voticích, uvažovali před několika lety také komunální politici v Benešově a Týnci nad Sázavou. Pro nesouhlas veřejnosti od nápadu ale ustoupili a stravování dál zůstalo v režii školních jídelen zřizovaných městem.

Například v Týnci nad Sázavou se tato volba vyplácí. Při přípravě obědů pro žáky zůstává letošní cena obědů na loňské úrovni.

„S dodavateli potravin máme vyjednané zafixované ceny. Při jejich případném zdražení na to budeme reagovat dalším vyjednáváním,“ potvrdila ředitelka příspěvkové organizace Školní jídelna Týnec nad Sázavou Jana Malinová.

Děti od 7 do 10 let díky tomu platí za obědy 29 korun. Žáci ve věku 11 až 14 mají polední menu o dvě koruny dražší a mládež od 15 do 18 let pak platí 33 korun.

I pro seniory

Do jídelny si pro obědy docházejí také externí strávníci, především senioři. Jim jídelna za celý oběd, tedy i s polévkou a přílohou, počítá 80 korun.

„Pokud by rostl počet žáků, kteří se nebudou moci stravovat, oslovíme spolu se zřizovatelem společnosti, které podporují obědy zdarma,“ ujistila Malinová s tím, že už nyní týnecká škola spolupracuje s neziskovou organizací Women for Women.

O příspěvek by ale museli žádat rodiče.

„Žádost o podporu by podala škola, která má přehled o finančních problémech rodin, jejichž děti kvůli tomu například nejezdí do divadel nebo na výlety. Školní jídelna v tomto bodě se školou i se zřizovatelem úzce spolupracuje,“ uzavřela Malinová.