„Auditoři prověřovali dohromady sedmapadesát změnových listů,“ uvedl místostarosta Benešova Roman Tichovský.

K auditu zastupitelé město přiměli poté, co zjistili, že celková rekonstrukce bazénu starého téměř dvacet let, má stát místo 80 milionů, o patnáct milionů více.

„Cena všech víceprací vycházela z platných ceníků a prověrka prokázala, že firma, která práce zajišťuje, nás nebere na hůl. Ceny, které po nás chce uhradit, jsou ještě nižší, než ceny průměrné,“ tvrdí Tichovský.

Prověřování navýšení ceny ani zveřejnění zprávy nebude mít žádný časový vliv na konečný výsledek díla. Stavba podle místostarosty pokračuje a majiteli by rekonstruovaný bazén měl zhotovitel předávat na konci tohoto měsíce.

O kontrole ceny se začalo hovořit v souvislosti s podezřele vypadajícími hodnotami některých technických parametrů díla.

„Podezření ve mě vzbudil například počet kubíků materiálu, s nímž zhotovitel uvažoval při výpočtu ceny. Po připomínce se údaje změnily,“ připomněl Jaroslav Hlavnička, architekt a radní Benešova.

Právě Hlavničkovi připadala výše vysoutěžené zakázky podezřele nízká. Následně ale poukázal na extrémní navýšení ceny. To je podle něj na samé hraně částky, jejíž překročení by znamenalo zrušení výběrového řízení.

„Nyní nemám relevantní údaje k tomu, abych dal podnět k prošetřování zakázky policií. Není ale vyloučeno, že to tak zůstane,“ dodal zastupitel Jaroslav Hlavnička.