Nemocnice potřebuje pro získání a udržení personálu – zejména lékařů a zdravotních sester – nabídnout benefity. A právě možnost ubytování je jedním z nich. Než nemocnice získala příslib kraje, zkoušela zajistit byty městské.

„Dlouhou dobu jsme měli snahu zajistit ubytování pro zaměstnance, ale nedařilo se to,“ potvrdil předseda představenstva nemocnice Roman Mrva.

O snaze získat pro lékaře městské byty ví i místostarosta Roman Tichovský. „Nemocnice měla kdysi vlastní byty. Ty ale prodala. Proto jsme žádné městské byty pro její potřebu neuvolnili,“ sdělil s tím, že při jednáních připomínal, že v ulici na Červených Vršcích jsou nevyužité objekty.

„Nemocnice může tyto budovy využít plně pro své potřeby,“ řekla i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a potvrdila, že po rekonstrukci budou sloužit jako ubytování pro zaměstnance.

Nemovitosti získá nemocnice na půl roku s možností automatického prodloužení. Roman Mrva potvrdil, že jakmile bude jasné, kolik peněz bude na rekonstrukci třeba, začne se s ní. „Rádi bychom, aby se začalo zjara příštího roku,“ dodal předseda představenstva.