ZDENĚK KELLNER
Benešov/ Kdo si o prázdninách v roce 2006 na webu benešovského úřadu práce zadal do vyhledávače heslo zdravotní sestra, zjistil, že Nemocnice Rudolfa a Stefanie postrádá šest takových pracovnic. Jestliže jste si stejné heslo zadali včera, byla situace naprosto totožná.
„Nedostatek tak dramaticky nepociťujeme,“ tvrdí Petr Ballek, mluvčí nemocnice s tím, že sestry by NRS uplatnila v rámci navýšení počtu lůžek JIP.
Případný akutní nedostatek sester, které čerpají dovolenou nebo jsou na neschopence, řeší jejich zaměstnavatel nařízením přesčasových hodin.
„Snažíme se v rámci zákona přenést některé činnosti na pomocný personál, který řídí všeobecná sestra bez odborného dohledu,“ uvedl mluvčí.
Vzhledem k tomu, že se pracovní síla přesouvá z Východu na Západ, není vyloučeno, že se i v benešovské nemocnici můžeme brzy setkat se sestrami i z oblastí bývalého Sovětského Svazu.
„Pokud budou splňovat dikci zákona o nelékařích, tak zcela určitě. V současnosti zde máme jednu sestru z Východu a druhá se na povolání sestry připravuje. Máme zájem o každou sestru, která splní daná kritéria,“ vysvětlil Ballek.
Nedostatek sester hodlá NRS do budoucna řešit i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví upravením kompetencí a pravomocí nelékařského personálu a přenesením některých činností na pomocný personál, který je také členem ošetřovatelského týmu.
„Chceme pro sestry vytvořit motivační program, což se nám již daří, v rámci kolektivních smluv, dále jejich vzdělávání a zvyšovaní jejich platu,“ řekl Ballek.
Za neutěšený stav je podle Petra Ballka zodpovědná především společnost, která nedoceňuje práci sester.
„Dále pak nízké finanční ohodnocení, noční služby, velká zodpovědnost, ale i legislativa EU. Ta požaduje, aby sestrou byla žena či muž starší, než jsou stávající studenti prvních ročníků oboru zdravotnický asistent,“ dodal.

Málo sester=horší péče

Praha/ Česko trpí nedostatkem zdravotních sester. Odborníci se shodují: Vinu nese změna ve vzdělávání sester a jejich nedostatečné finanční ohodnocení. Od září 2004 lze obor všeobecná zdravotní sestra studovat jen na VŠ nebo VOŠ. Na střední škole ho nahradil obor zdravotnický asistent.
Absolventi tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou ale často nemají zájem o práci ve zdravotnictví.
Letos tento obor ukončí 3900 studentů, ale už teď je jasné, že do praxe nenastoupí ani třetina z nich.
„V posledních letech přibývá těžce nemocných pacientů a zároveň ubývá pomocných profesí. Sestry zůstávají na všechno samy,“ říká Irena Pejznochová z České asociace sester. Absolventi také často odjíždějí za lépe placenou prací do ciziny.
Řešením by mělo být lepší finanční ocenění práce sester a opětovné zvýšení počtu pomocného personálu. Zdravotní sestry by rovněž měly mít možnost pracovně růst. „Důležité je také upravit vzdělávání sester, nedostatek kvalifikovaného personálu může ohrozit udržení kvality poskytované péče,“ dodává Pejznochová.⋌(zdv)