Desítky mláďat tak každoročně končí v dočasném či trvalém zajetí. „Ne každé nalezené mládě je ale opuštěné, jak se někteří lidé mylně domnívají. Rodiče nalezených mláďat bývají zpravidla nablízku. Samice zajíců nechávají prvních několik dní po porodu mláďata ukrytá v trávě a přicházejí je nakrmit pouze jednou denně," připomněla Michala Jakubův ze záchranné stanice. Podle ní mláďata na jaře potřebují pomoc jen pokud jsou zraněná, nemocná, napadená parazity, predátory, uvízlá v lidských stavbách nebo silné podchlazená.

Dalším důvodem proč se obrátit na pracovníky stanice je blízkost mrtvých rodičů či sourozenců nebo bezprostředně hrozící nebezpečí, například od projíždějících automobilů.

„Pokud naleznete nezraněného zajíčka, který tiše sedí na místě, nechte jej být a co nejrychleji od něj odejděte. V žádném případě se ho nedotýkejte. Zajíci mají dobrý čich a jeho matka by ho už pravděpodobně nepřijala," upozornila Jakubův. Stejné chování by podle ochranářů měli lidé uplatnit u srnčat. Jejich matka je nejspíš někde nablízku a se strachem pozoruje osud svého potomka.

Jinak je tomu u ptáčat vypadlých z hnízda. Pokud není zraněné nebo silně podchlazené, stačí jej vysadit zpět do hnízda. Ptáci nereagují na lidský pach a rodiče tak ptáče neopustí. Zbytečné je také odchytávat ptáčata, která se učí létat, poskakují po zemi či větvích v okolí hnízda a rodiče je stále létají krmit.

Jak se lidé mylně domnívají, ne každé nalezené mládě je opuštěné. A to ať se jedná o malé zajíčky, které samice nechávají prvních několik dní po porodu ukrytá v trávě a přicházejí je nakrmit pouze jednou denně, kolouchy, jejichž matka je nejspíš někde nablízku a se strachem pozoruje osud svého potomka nebo ptáčata.

„Když takovéto ptáče naleznete na silnici či na jiném nebezpečném místě, pak jej stačí jen poponést do bezpečí, například na nejbližší strom či keř. Ptáčata však neodnášejte dále než deset metrů od místa nálezu," doporučila pracovnice stanice a upozornila, že dokrmovat ptáčata doma není vůbec jednoduché.

„Neuváženým odchycením mláděte z přírody mu tak mnohdy můžete spíše uškodit. Při nálezu mláďat, která se vám zdají ohrožená, proto raději nejprve kontaktujte odborníky," připomněla Michala Jakubův.

KAREL CHLUMEC