Od začátku „zbraňové amnestie“ 1. února do konce měsíce odevzdali občané policii osmnáct kusů funkčních revolverů, pistolí či kulovnic.
„Žádný unikát mezi nimi nebyl,“ konstatovala Zuzana Stránská, benešovská policejní mluvčí, podle níž se jednalo vojenské zbraně z 1. i 2. světové války a meziválečného období i lovecké pušky.
Obyvatelé regionu mají možnost zděděnou, nalezenou nebo jiným způsobem získanou zbraň, nebo i jen střelivo, bez rizika postihu odevzdat do konce července.
„Nemusí cestovat do Benešova na Inspektorát zbraní, střeliva, výbušnin a drog v ulici K Pazderně. Může jí předat nejbližšímu policejnímu útvaru, zpravidla obvodnímu oddělení, nebo se obránit na kteréhokoliv republikového policistu, který jim poradí, jak správně postupovat,“ vysvětlila tisková mluvčí.
Policisté převezmou od občana nepřihlášenou střelnou zbraň bez toho, aby musel zdůvodňovat, proč a odkdy jí má, od koho jí sehnal, kde s ní střílel, jak získával náboje a proč jí vlastní bez zbrojního průkazu a vystaví potvrzení.
„Ti, co nepřihlášené zbraně bez průkazu odevzdávají, ani moc sdílní nejsou,“ potvrdila Zuzana Stránská zkušenosti pracovníků inspektorátu.
Odevzdaný revolver či kulovnice z Benešova putují do kriminalistické laboratoře na balistickou zkoušku, aby se zjistilo, zda s ní nebyl někdy v minulosti spáchaný trestný čin nebo nefiguruje v seznamu odcizených.
Pokud se ukáže, že je zbraň „čistá“, může si její majitel do dvou měsíců požádat o řádné zaevidování a vystavení jejího průkazu. Samozřejmě musí být při vyhovujícím zdravotním stavu držitelem zbrojního průkazu, který získá po složení teoretických (test) a praktických zkoušek (manipulace, střelby).