Sesuv by pak mohl ucpat odtok, a to by v případě dalších přívalových srážek mohlo mít mnohem vážnější následky. Trhliny jsou ale i na dalších částech břehů rybníka, a to i vedle objízdné trasy po místní komunikaci. „Z bezpečnostních důvodů jsme hráz uzavřeli,“ sdělil starosta městyse Václav Fejtek.

Událost způsobila škodu nejen Louňovicím pod Blaníkem, ale také Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS). „S poškozenou částí hráze došlo k sesuvu i části krajské komunikace,“ potvrdila mluvčí KSÚS Petra Kučerová s tím, že organizace bude požadovat po majiteli rybníka, Louňovicích pod Blaníkem, uvedení komunikace do původního stavu.

S tím investor samozřejmě počítal už v projektu, a jen díky tomu získal také stavební povolení. Mělo k tomu však dojít až v závěru akce. Havárií se ale nejspíš uvedení silnice II/125 do provozu urychlí.

Městys počítal s tím, že celkové náklady rekonstrukce přesáhnou sedm milionů korun. Dva miliony by investor měl získat díky podpoře Ministerstva zemědělství a dva a půl milionu z Ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli ale není jasné, o kolik havárie hráze konečnou cenu opravy zvýší.

Obousměrná objížďka řízená kyvadlově přenosnými semafory je proto vhodná jen pro auta do 3,5 tuny. Vede z náměstí Jana Žižky kolem pivovaru. Jak vypadala hráz rybníka v centru Louňovic pod Blaníkem v pátek 21. května podvečer, dokládá série fotografií.

Hráz Pivovarského rybníka se postupně zbortila v místech chodníku „přilepeného“ na silnici II/125 spojující Vlašim s Táborem. Došlo k tomu během víkendu 14. až 16. května poté, co do rekonstruované a už vypuštěné a nádrže ve čtvrtek 13. května vtrhla velká voda po vydatných deštích. Po jejím odtečení se hráz začala bortit směrem do rybníka.