Ani korunu na zbytné výdaje. Právě to vzkázala většina zastupitelů při pondělním jednání vedení města.

Za své tak vzaly návrhy starosty Týnce Zdeňka Březiny, jenž po zastupitelích chtěl souhlas s udělením finančních darů sedmi členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, dvěma neuvolněným radním a také místostarostovi.

Žádný z místních politiků sice neřekl odměnám vysloveně ne, ale k zamezení výdaje z rozpočtu stačilo, aby se hlasování zdrželi.

Co je k tomu vedlo? Možná i předešlý průběh jednání. Při diskusi veřejnosti se občané Týnce dozvěděli, že nejsou peníze na opravu komunikací. Veřejnost i zastupitelé vedení města připomněli také, že by bylo kvůli zvýšení bezpečnosti potřeba nainstalovat kamerový systém.

Že peníze nejsou, však potvrdil například také vedoucí týnecké provozovny technických služeb, když si postěžoval, že už nemá dalších 80 tisíc korun na vysprávku cesty z Pecerad do Větrova.

Kvůli úsporám město ale například také neumístilo, při tradiční podzimní úklidové akci, kontejnery na obvyklá stanoviště.

„Potřeb je mnoho, peněz málo. Budeme hledat úspory,“ slíbil místostarosta Martin Kadrnožka.

Ještě v pátek starosta Týnce Deníku tvrdil, že nezná výši odměn, které sám navrhuje. Veřejnost se tak až na zastupitelstvu dozvěděla, že pro členy komisí prosazuje celkem 4200, neuvolněným radním dohromady 24 tisíc a místostarostovi za práci při výstavbě kanalizace 50 tisíc korun.

Předsedkyně finančního výboru Milena Povolná se ještě před hlasováním darů vzdala.

Pak už zastupitelé odměny neodsouhlasili. „Co vás k tomu vede, to je nějaký truc?“ tázal se poté starosta.

„Mělo by se šetřit,“ odpověděl zastupitel Zbyněk Bartl.

Jeho kolegyně, Lenka Žužiová, pak ještě připomněla, že místostarostovi by po zdanění zbyly sotva peníze na dovolenou s dětmi u moře, a odměnu si zaslouží. „Táta byl do noci pryč, pracoval pro město,“ dodala.