„Podpora města je zahrnuta do dvou programů. V tom prvním město zohledňuje pravidelnou sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže, ve druhém pak akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město," vysvětlil před zastupiteli při veřejné schůzi místostarosta Týnce nad Sázavou Bedřich Pešan.

Na pravidelnou činnost a aktivitu škol město poslalo pro letošek dohromady 550 tisíc korun.

Největší jednorázovou podporu získal keramický kroužek v mateřské škole. Za příspěvek 78 tisíc korun bude školka vybavená novou elektrickou vypalovací pecí s objemem 150 litrů.

Primární prevenci na prvním a druhém stupni ZŠ podpoří město sumou 35 tisíc korun a téměř stejnou částkou také programy ČSOP Vlašim a exkurze v jeho základně. Škola získala také pro svůj taneční kroužek 20 tisíc a 15 tisíc na adaptační kurz šesťáků.

Deset tisíc korun je částka, kterou radnice podporuje kroužek mladých žurnalistů a vydávání školního časopisu. Stejnou částkou podpoří město ozdravný pobyt 150 žáků na Orlíku, ochranu člověka za mimořádných událostí, výtvarný kroužek při MŠ a také jeho výtvarnou soutěž zařazenou do enviromentální výchovy.

Peníze město posílá také organizacím, které pravidelně pořádají či se zúčastňují akcí. S částkou 95 tisíc korun tak může pro letošek počítat FK Fercom, TJ občanské sdružení Týnec zase s 65 tisíci korunami. TJ Jawa Pecerady zase bude vyvíjet činnost za podporu 36 tisíc korun, dalších 33 tisíc obdrží týnecký tenisový klub a 21 tisíc volejbalisté. Podporu si vysloužilo také Mateřské centrum Motýlek, kterému město letos poskytne 16 tisíc korun. Motýlek získal i další podporu 11 tisíc korun na pořádání Svatomartinského pochodu. Tato částka však je zařazena do druhého dotačního programu města a proplacena v rámci jednorázových akcí.

Ty město podpoří letos souhrnnou částkou 140 tisíc korun. Podělilo se o ni celkem devětadvacet spolků. Nejvíc, 25 tisíc, získalo Divadlo Netopýr na pořádání jedenáctého ročníku ochotnického festivalu. Druhou největší podporu získalo, jak je uvedeno výš, MC Motýlek a třetí pak ve výši deset tisíc korun, Základní organizace českého svazu chovatelů na pořádání výstavy drobného zvířectva.

„Peněz by mohlo být více, uměli by je utratit všichni, jde ale o to, aby byly využity efektivně," vysvětlil starosta Martin Kadrnožka s tím, že celkové dotace představují v rozpočtu města sumu kolem dvou milionů korun.

Jen na modernizaci a údržbu sportovišť město vydává ročně 1,6 milionu korun.