„Starosta města oznamuje, že v souladu se zákonem ruší zastupitelstvo a to z důvodů velkého počtu doručených omluvenek zastupitelů. Je zřejmé, že by zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné,“ oznámila radnice na svém webu. „Náhradní termín konání zastupitelstva starosta oznámí nejspíš už v pátek. Schůze by se měla konat do poloviny listopadu,“ uvedla Magda Zacharieva, právnička úřadu.