Milion korun pokuty. K tomu navíc i odstranění nepovolené stavby. To vše hrozí nyní Jaroslavu Zelenkovi (59) z Benešova, krajskému zastupiteli ČSSD, předsedovi Výboru pro regionální rozvoj a členu Kontrolního výboru.
Do svízelné situace se podnikatel, ale také člen dozorčích rad Oblastní nemocnice Kladno a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov dostal vlastní přičiněním.
Na Červených Vrškách staví rodinný dům. Povolení na něj vydal stavební úřad, ale Zelenka objekt bez jeho vědomí rozšířil tak, že zabírá takřka celou parcelu.
„Podle regulačního plánu, což je podrobnější územně plánovací dokumentace, nesmí zpevněná plocha přesáhnout čtvrtinu výměry stavebního pozemku,“ vysvětlovala před zastupiteli vedoucí Stavebního úřadu Benešov Jana Beranová.
O Zelenkově stavbě se dlouze hovořilo na zastupitelstvu Benešova. Sám stavebník požádal o změnu regulačního plánu. Pokud by ho zastupitelé schválili, černou stavbu by tím zlegalizovali. K hlasování pro změnu je vyzýval i Jaroslav Hlavnička, který Zelenkovi dům projektoval.
„Regulativ by se měl vztahovat jen na obytnou část, ne už na chodníky či skleníky nebo bazény,“ argumentoval.
Starosta Petr Kouba ale v jeho vyjádření i prosazování schválení změny spatřoval úlitbu pro bohaté. Místostarosta Roman Tichovský zase poukazoval na vzhled satelitních městeček kolem Prahy. „Ta vznikla právě bez regulativů,“ upozornil.
Sám Jaroslav Zelenka vnímá regulační plán jako šněrovačku, která investora, jenž před zahájením samotné stavby vložil nemalé prostředky do koupě pozemků (v lokalitě stavby se půda prodávala za 2500 Kč/m² pozn. red.) omezuje v seberealizaci.
„Podle regulačního plánu si nemůžeme postavit ani doprovodné stavby či chodník,“ míní Zelenka, podle něhož se v kauze nejedná jen o něj, ale i o dalších zhruba 35 stavebníků, kteří v lokalitě rodinné domy staví nebo stavět budou.
K rozlehlé stavbě má podle vlastního vyjádření Jaroslav Zelenka logický důvod. Nechce totiž stavět dům o několika patrech. „S přibývajícím věkem bude stále důležitější, aby člověk chodil po rovině, ne stále po schodech,“ uvedl s tím, že neobhajuje jen sám sebe, ale i ty občany, kteří se k podobným problémům dopracují později.
A jak může stavebník vybřednout ze šlamastiky, kterou si působil nerespektováním regulativu? Nejspíš bude muset zaplatit pokutu. O tom, zda bude i bourat část domu, která je v rozporu se stavebním povolením, ale rozhodnou až další jednání, která stavební úřad s Jaroslavem Zelenkou povede. Investor ale bude moci například i přikoupit pozemek s tím, že ho sloučí v jednu parcelu. Její rozloha by pak musela odpovídat poměru k zastavěné ploše uvedenému v regulativu Benešova. I o tom, případně o pozdějším znovurozdělení, by ale rozhodoval stavební úřad. Pro jaký postup se krajský politik rozhodne?
„Vyhrožovat pokutou je nejjednodušší řešení. Teď budu především jednat s městem a stavebním úřadem,“ dodal Jaroslav Zelenka.