Případ veřejnost názorově rozdělil. Jedni jsou přesvědčeni o vině nemocnice, jiní viní ženinu rodinu a někteří jsou toho názoru, že za dlouhé čekání může převozní společnost Falck. Kromě toho, že všichni nastalé situace litují, jsou také přesvědčeni, že za ni nemohou.

V souvislosti s ní navštívili zástupci vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov pacientku a její rodinu. Při tom došlo k upřesnění a objasnění události, která se stala ve středu 12. června.

Podle mluvčího nemocnice Petra Ballka rodina ocenila otevřenost a přístup nemocnice. Nemocnice zase vstřícný a rozumný přístup rodiny i pacientky.

„Závěrem jsem se shodli na tom, že mezi pacientkou a její rodinou na jedné straně a nemocnicí na straně druhé, nejsou v této věci žádné problémy či nejasnosti. A že celá situace je velmi nešťastná a na sociálních sítích je komunikována zkresleně a nezakládá se na pravdě,“ dodal mluvčí.