Takové rozhodnutí ale musí vydat ministerstvo školství, případně vláda, nebo k tomu musí být přijat nový zákon.

Dětí z Ukrajiny v rozmezí let od 6 do 15 let bylo v pondělí 21. března v Benešově registrováno 137. Radnice má navíc signály z matriky, že prvňáčků bude tentokrát víc než vycházejících deváťáků.

„Vzhledem k vysoké naplněnosti benešovských základních a mateřských škol dostali jejich ředitelé a ředitelky pokyn vydávat rozhodnutí o přijetí ukrajinských dětí ke vzdělávání až po ukončení zápisů,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Do prvních tříd základních škol jsou zápisy v plánu 6. a 7. dubna, u mateřinek až 3. a 4. května. Právě to umožní naplnit zákonem danou lhůtu devadesáti dnů, kterou mají Ukrajinci po příchodu do Česka na svou registraci u úřadů.

„Do té doby budeme zajišťovat pro ukrajinské děti aktivity prostřednictvím Domu dětí a mládeže, pro předškolní děti prostřednictvím těch mateřských škol, které k tomu mají vhodné prostory,“ ujistil místostarosta.

Jasno až v druhé polovině května

Další aktivity v Benešově nabízí například obecně prospěšná společnost Magdaléna. Ta má jednorázové i pravidelné aktivity jako sportovní kluby či další organizace. Ale po takové zábavě přijde na řadu povinnost chodit do školy.

„Z těch dětí, které už v Benešově jsou, se nejspíš všechny do školy nepřihlásí, protože budou mít namířeno jinam. Musíme ale počítat s tím, že žádosti o zařazení ukrajinských dětí do našich škol tu budou. Ostatně o zájmu rodičů, kteří sondují situaci, už nás informují i ředitelé,“ dodal Zahradníček s tím, jasno bude až po zápisech, tedy nejdříve ve druhé polovině května.