„O přijetí žádáme na dvou mateřských školách,“ prozradila Kateřina Brabcová, která teď bude do pondělí netrpělivě čekat, jestli její dceru Verunku jedna ze školek přijme.

Stejně jako v posledních letech nejsou totiž mateřské školy schopné pojmout všechny děti, které se do nich hlásí. O tom, kdo bude od září v péči učitelek tak rozhodují městem stanovená kritéria.

„Nejdůležitější roli hraje trvalé bydliště v Benešově. Přednost dostanou hlavně předškoláci, dále také záleží například na zaměstnanosti matky,“ uvedl ředitel Základní a Mateřské školy Karlov Svatopluk Česák.

S problémy se tak setkávají rodiče, kteří sice pracují v Benešově, ale bydlí zde pouze v podnájmu. Pokud takovým lidem pronajimatelé neumožní změnit si trvalé bydliště na benešovskou adresu, jsou děti z těchto rodin téměř bez šance.

Na stejnou komplikaci můžou narazit i obyvatelé obcí, které svojí školkou nedisponují. Pokud se takové obce nedokáží domluvit s Městským úřadem Benešov, trvalé bydliště vyřadí ze hry opět mnoho dětí.

„Kvůli aktuálnímu zákonu o mateřské dovolené navíc roste počet matek, které se potřebují vrátit do zaměstnání už po dvou letech mateřství,“ objasnila vedoucí učitelka mateřské školy Karlov Bohumila Pešková, proč každým rokem ve školkách přibývá tolik malých dětí.

Nízký počet volných míst zapříčinil snížení kapacit školek v minulosti. Obce školky rušily, protože se rodilo málo dětí. Nyní se situace zcela změnila a míst v MŠ je málo.

„Například tady na Karlově jsme měli dvě budovy. Kvůli nedostatku dětí však ve spodním objektu škola zřídila družinu,“ dodal ředitel, který letos přijme do mateřské školy třiadvacet dětí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
1) Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v Benešově a v obcích, které jsou částí města.
2) Děti, které v následujícím školním roce dosáhnou věku šesti let.
3) Děti s odkladem školní docházky.
4) Sourozenci dětí, které již do dané MŠ dochází.
5) Děti od 3 let, jejichž oba rodiče pracují.
6) Čtyřleté děti, jejichž matky jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem.
7) Další děti jejich trvalé bydliště je mimo Benešov.