Dnes 15. ledna se rozběhnou zápisy do 1. tříd. Nejsou náročné, ale pro dítě předznamenávají novou etapu života. Z hlediska školy je to sice způsob, jak zjistit, jaké děti do školy přijdou, ale do jisté míry je to jen jakási formální záležitost, kdy se dítě poprvé pořádně podívá do školy a seznámí se s prostředím a osobami, mezi kterými bude trávit několik následujících let.
Forma zápisu se v posledních letech na mnohých školách změnila. Pohádkové a soutěživé zápisy, kde dítě prochází trasou a plní úkoly, nejsou výjimkou. Ani si mnohdy neuvědomí, že byly „prozkoušeny“ jejich znalosti, dovednosti, otestována motorika apod.
V teplýšovické malotřídce budoucí prvňáky přivítají starší žáci v převlecích pohádkových postaviček. Na přicházející děti čeká plnění různých úkolů. „Záměrem procházky za pohádkou je vytvoření příjemného prostředí. Vždyť vstup do školy je pro budoucího prvňáčka stresující,“ uvedla ředitelka Charlotta Kurcová, která očekává, že se k zápisu dostaví většina dětí navštěvující místní mateřinku. „Ve školce máme osm předškoláků, přišli se podívat rodiče i z jiných vesnic. Mohli bychom se příští rok obejít bez výjimky,“ říká ředitelka.
V Postupicích se zaměřili na výročí malíře Lady, děti tak přivítá kocour Mikeš s kočičkou. „Letos máme sedmnáct předškoláků, z nichž budou dva odklady. I tak by to byla hezká třída,“ říká ředitelka Mirka Ottlová.
Základní školy se snaží lákat nové žáky na moderní vzdělávací programy, bezplatné kroužky, výuku cizích jazyků a lepší vybavení, například počítačové učebny, interaktivní tabule a rekonstruovaná sportoviště. Například v Neveklově nabízí 24 zájmových kroužků, ve Zdislavicích mají nově vybavenou třídu pro prvňáky a počítačovou učebnu, v Teplýšovicích zase vyučují angličtinu od 1. třídy, při nástupu žáka do školy vrací peníze za obědy za poslední rok docházky do mateřinky, a také prvňáci a druháci mají obědy zdarma, podobně jako kroužky.
Školák by se u zápisu měl prezentovat několika základními vědomostmi a znalostmi. Předpokladem je umět se o sebe postarat, rychle se obléknout, zavázat si boty, najíst se příborem. Měl by vyjmenovat řadu čísel do deseti, poznat základní geometrické tvary, barvy, písmenka, určit strany levá, pravá, nahoru a dolů. Důležitým prvkem je přednes básničky, při níž zkoušející rozpozná vadu řeči. „Rok od roku je výslovnost u dětí horší, bojujeme s držením tužky,“ upozorňuje Ottlová. „To se v poslední době objevuje stále častěji. Dítě spíš umí ovládat myš u počítače, než tužku,“ dodává Irena Králová, ředitelka ZŠ Zdislavice .