Od té doby se již okolí zámku proměnilo. Prostranství u obecního úřadu, které patřilo bývalým vlastníkům zámku, využívají místní ke konání kulturních akcí, a také zámek doznal změn. „Budovu jsme zajistili tak, aby nikoho neohrozila. Investovali jsme do nutné záchrany z havarijního fondu 300 tisíc. Celkem 520 tisíc,“ dodal starosta.

Nyní obec zažádala o zařazení projektu do letošního programu Záchrany architektonického dědictví. V plánu jsou tři etapy oprav, které se týkají hrubých staveb. „Chceme obnovit odstřelené křídlo, kde by vzniklo schodiště do třetího patra. Následně je potřeba statické zajištění zachovalého křídla. Poslední hrubou stavbou by byla dostavba krovu přes dostavěnou i současnou část zámku. Na tyto práce bude potřeba asi 16 milionu korun,“ dodal starosta. Zámek by po rekonstrukci mohl posloužit jako místní muzeum.

Historie Zvěstovského zámku
O Zvěstově se poprvé zmiňují prameny ve 14. století. První písemná zmínka o zvěstovské tvrzi se objevila kolem roku 1443. Zvěstovský zámek vlastnili za jeho historie různí majitelé, kteří objekt předělávali k obrazu svému. Nejednalo se ale o zásadní zásahy do původní podoby budovy. Od 19. století zámek spíš pustl. Roku 1913 ale odkoupila zámek ve Zvěstově rodina Jarošových. Díky tomu byl ještě po druhé světové válce objekt obydlený a využívaný. V roce 1948 převzal zámek stát. Od té doby zde zemědělci skladovali chemikálie a chovali prasata. Zvěstovský zámek spolu s přilehlými pozemky byl původním majitelům navrácen až v devadesátých letech 20. století, a to ve zdevastovaném stavu.