Alespoň tak to vyplývá z informace, kterou 2. června poskytla Benešovskému deníku Jana Holíková, pracovnice odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Ředitel DDŠ Načeradec byl informován, že v současné době se neuvažuje o zrušení provozu zařízení. Příslušný Dětský diagnostický ústav Praha 4 sem průběžně umísťuje děti a kapacita je nadále využívána,“ uvedla Holíková.

Zaměstnanci domova ani chlapci, kteří v něm žijí se tedy nemusí „černého“ čtvrtka 30. června obávat.

K tomuto datu totiž MŠMT, které je zřizovatelem zařízení, uvažovalo provoz domova zrušit s tím, že dokončení ekonomických a dalších záležitostí předpokládalo do prosince roku 2011.

Načeradecký dětský domov je jedním ze třech zařízení v České republice pro problémovou mládež, která měla být zrušena.

V zámku uprostřed Načeradce žije dvaatřicet chlapců s problémovým chováním, ale i mentálním postižením a zvýšenou agresivitou. Nejčastěji jde o žáky šestých až devátých ročníků základních škol a do domova, kterému část obyvatel neřekne jinak než pasťák se dostali na příkaz soudu.