Za účasti osobností veřejného a politického života z Česka i zahraničí připomněli v krátkých proslovech ministr kultury Martin Baxa, ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková i konopišťská kastelánka Jana Sedláčková to, že se celý letošek ponese v duchu připomínání Habsburské monarchie. Zpěvem akci provázela operní pěvkyně Vanda Šípová.

Slavnostní zahájení návštěvnické sezony 2024 na Konopišti:

Zdroj: Zdeněk Kellner

„Zahajujeme letošní sezonu a současně také cyklus Po stopách šlechtických rodů,“ připomněla Naděžda Goryczková s tím, že Národní památkový ústav má povinnost nejen se o historické odkazy předků náležitě starat, ale také vhodným způsoben připomínat ty, kteří se o ně zasloužili. Na Konopišti to byl arcivévoda František Ferdinand, následník rakousko-uherského trůnu, jehož osud se naplnil v Sarajevu 28. června 1914. Cyklus Po stopách šlechtických rodů spustil Národní památkový ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury v roce 2011 s cílem prezentovat odkaz šlechtických rodů na českém území, které spravuje NPÚ.

Na zámek za Habsburky

Na Konopišti, jak připomněla kastelánka Jana Sedláčková, budou návštěvníci při kostýmních večerních prohlídkách moci po celý rok potkávat významné členy rodu Habsburského a to i ty, kteří na zámku jako hosté Františka Ferdinanda pobývali. „Návštěvníky zavedeme i tam, kam se běžně nechodí, například do soukromého bytu majitelů zámku. Ukážeme ale i mobiliární fond, který také běžně nevystavujeme,“ slíbila kastelánka. „Budeme například připomínat i Marii Terezii a kvůli tomu jsme už z knižního fondu vybrali knihy z jejího období. Ty jsou skutečným skvostem,“ upozornila.

Konopiště 21. března 2024.
Sezóna na zámku Konopiště odstartuje ještě před Velikonocemi, na Zelený čtvrtek

Sarajevské události před 110 lety zase na Konopišti připomene zádušní mše v kapli sv. Huberta, která se uskuteční 28. června. Návštěvnická sezona začne na Konopišti už ve čtvrtek 28. března. Ten den přijdou první hosté nejen do zámku samotného, ale také do Růžové zahrady. V rámci vstupného do skleníků je naučí tamní zahradník plést pomlázku z osmi prutů. Akce tam začne ve 13.30.