Termín zahájení stavby zahloubení ŘSD zatím nestanovilo. Také proto Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Konopiště státního podniku Lesy ČR, kterému cesty v parku patří, sdělil, že problematika cest teď není aktuální. „V poslední době jsme o nich nejednali,“ potvrdil.

Cesta je ve velmi špatném stavu

Podle Petra Mareše, předsedy komise rady města pro Konopiště, která rekonstrukci cesty navrhuje, by ale tunel podél parku měl být dokončen do roku 2025. Pak bude nutné cestu vylepšit. „Oprava cesty je proto zatím ve fázi úvah. Rekonstrukce by ale měla navazovat na vybudování zahloubení silnice I/3,“ upozornil předseda komise.

Fotogalerie: Cesty v zámeckém parku na Konopišti na konci února roku 2023

Za desítky let od vybudování je asfaltová cesta na řadě míst ve špatném stavu. Kořeny stromů v asfaltu vytvořily terénní vlny a své způsobila také těžká lesnická technika. Asfalt je na trase dlouhé zhruba 1100 metrů na mnoha místech promačkaný, popraskaný, vydrolený nebo zcela chybí.

Představy o povrchu se různí

Avšak oprava nebude nejen laciná ani jednoduchá. V otázce použitého materiálu budou totiž mít poslední slovo památkáři a ti podle benešovského místostarosty Romana Tichovského nový asfalt do parku už nechtějí. Město Benešov pro změnu odmítá povrch cesty ze štěrku, který v době dešťů měkne a pro cyklisty nebo jezdce na bruslích je jízda za takových podmínek riziková nebo zcela nemožná.

A protože je zámecký park z většinové části hospodářským lesem spravovaným Lesy ČR, dochází tam i k těžbě dřeva nebo odvozu větrem polámaných či vyvrácených kmenů. To se děje za použití těžké lesnické techniky, která po sobě zanechává stopy.

Podle Dagmar Primusové, památkářky z Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu středních Čech, by komunikace v Konopišti měly být kompromisem pro cesty, kde bude pohyb techniky. „Proto by tam mohla být nepravidelná kamenná dlažba, takzvaná odseková. Pro cesty pro pěší bych ale také preferovala mlat. Věřím, že se najde kompromis přijatelný pro všechny strany,“ dodala památkářka.

Parkoviště rozdělené na zóny

Kromě cest v parku nadnesla komise při jednání s představiteli Benešova také úpravy velkého parkoviště pod zámkem. Plocha o velikosti 1,7 hektaru vedle běžného využívání často slouží i „divoké škole smyku“. Zabránit by tomu měly zelené pásy, které rozdělí nyní jednolité parkoviště na několik částí, běžně vozidlům nepřístupné. To ušetří náklady města na opravy.

Jednotlivé zóny, které by oddělovaly zelené pásy, by se otvíraly v případě, že na místo dorazí větší počet vozidel. Tím by se navíc lépe využívala srážková voda, která jinak z asfaltu steče bez užitku do dešťové kanalizace a Konopišťského potoka.