Nejprve se na krajské silnici třetí třídy číslo 1069 z Týnce do Bukovan objevilo v pondělí 15. dubna přenosné dopravní značení. To po necelém týdnu a bez jakékoliv pracovní činnosti na zásah týnecké radnice zase zmizelo.

Starosta města Martin Kadrnožka situaci popsal tak, že došlo ke špatné koordinaci zhotovitele a firmy, která pro něj měla připravit dopravní značení stavby.

Pak se stavba na přelomu dubna a května skutečně rozeběhla. Na silnici znovu přibyly přenosné značky a dopravu na rovném a přehledném úseku dlouhém necelých 50 metrů od té doby řídí mobilní semafory.

Na travnaté ploše vedle silnice vzniklé ukládáním materiálu vytěženého při budování peceradské kanalizace v roce 2009 zhotovitel začal vršit zeminu ze základů stavby zastávky ve směru na Bukovany a chodníku na druhé straně, ve směru na Týnec.

V celé městské investiční akci jde v podstatě o velmi jednoduchou stavbu opěrné zdi, která bude krajovou částí plošiny zhotovené mimo silnici a určené k bezpečnému čekání cestujících na spoj.

„Při prvním hrábnutí bagru se zjistilo, že jsou tu absolutně nevhodné zakládací podmínky,“ vysvětlil Marek Žák z firmy Benesolar, která zakázku od Týnce získala.

Takovou situaci by už předem odhalil geologický průzkum. Ten však v Peceradech proveden nebyl.

„To by stálo další peníze navíc,“ míní týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Podle Marka Žáka ale nakonec geolog doporučil prohloubení základů až na tvrdý podklad. Tedy zhruba o jeden metr hlouběji.

„Projektant také přepočítal statiku opěrné zdi a stavba se těmito změnami o něco zdržela. Budeme se ale snažit dodržet termín jejího dokončení,“ slíbil Marek Žák.

Problémy, o kterých mluvil, vznikly kvůli tomu, že je silnice v tomto úseku postavena na navážce. Ani po téměř století jejího používání ale materiál v náspu není dostatečně zhutněný, aby bylo možné přímo na něm vybudovat základy stavby.

„Změna dokonce přinese i finanční úsporu,“ pochvaluje si týnecký starosta. „Původně měla být celá opěrná zeď z litého betonu, ale nyní z něj bude pouze spodní část a vrchní vznikne z levnějšího ztraceného bednění,“ dodal starosta a připomněl ještě, že stavba má rozpočet téměř pět milionů korun a město na ni získalo dotaci 1,5 milionu korun.

Dílo je rozdělené do dvou etap. Při první, která by měla skončit 30. června, vznikne zastávka ve směru na Bukovany. Druhá, která zahrnuje vybudování zhruba dvaceti metrů dešťové kanalizace a nad ní nového chodníku a rovněž zastávky, by měla začít 1. července.

V rámci akce firma zrekonstruuje i další tři úseky peceradských chodníků. Jejich povrch dnes tvoří klasické betonové dlaždice 40 krát 40 centimetrů, které jsou však kvůli parkování automobilů popraskané, nebo vymačkané.

Práce by podle plánu měly skončit v závěru velkých letních prázdnin.