„Od třetí třídy naše dcera nemohla do družiny a přednost dostávají děti mladší. Proto musela chodit sama domů, i když jsme s manželem byli v zaměstnání,“ posteskla si jedna z maminek. Naplněnost benešovských škol má vyřešit výstavba další, už páté základní školy. V předešlém územním plánu počítala radnice s její výstavbou na severním okraji města. Tato idea ale vzala za své v okamžiku, kdy Benešov získal od armády bezúplatně areál někdejších Táborských kasáren. Ten má rozlohu 25 hektarů a stojí tam dosud i některé budovy. Právě toto území na jihovýchodě Benešova se rázem stalo novou rozvojovou lokalitou a do budoucna je nutné, aby tam vznikla i občanská vybavenost, tedy včetně škol.

Škola v kasárnách

Také proto se o stále nevyužité hlavní kasárenské budově uvažuje jako o nové základní škole. Ta by však nesloužila pouze dětem ze samotného Benešova, ale stala by se takzvanou školou svazkovou. Město si kvůli tomu nechalo vytvořit stavebně technický průzkum včetně statického posouzení objektu. „Pro školu je naprosto vhodný. Má vysoké stropy, chodbu na severu a okna místností budoucích tříd na jih,“ uvedl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. „Chtěli bychom budovu zachránit. Patří ke koloritu města,“ tvrdí.

Zastáncem zachování budovy je i místostarosta Roman Tichovský. Přesto ale ví, že v případě, že by z budovy nevznikla škola, čekala by ji s vysokou pravděpodobností demolice. I ta by však přišla, kvůli stále rostoucím nákladům na skládkování, na víc, než její přestavba. Náklady na přestavbu kasárenské budovy, demolici objektů kolem někdejšího armádního kina, ale také stavba sportovní haly, školní jídelny a parkovacího domu, jsou v současnosti odhadovány na půl miliardy korun.

Místo pro devět set dětí

A co konkrétně pojem svazková škola obnáší? Jedná se o instituci zřizovanou dobrovolným svazkem obcí. Kromě základní školy může zahrnovat i jednu či více škol mateřských nebo třeba jídelnu. V případě Benešova se už nyní hovoří o tom, že by toto zařízení mělo postačit pro vzdělávání dalších zhruba 900 dětí. Jednalo by se přitom o děti benešovské a také ty z obcí, s nimiž má už nyní Benešov uzavřenu dohodu o školském obvodu.

Pro inspiraci si benešovská delegace - místostarosta Jakub Hostek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ivana Kárová a ředitelka největší benešovské ZŠ Dukelská Hana Procházková zajeli do Chýně, města velikosti Týnce nad Sázavou ležícího patnáct kilometrů západně od centra Prahy. Tam má v příštích letech vzniknout ve spolupráci se sousední devititisícovou Hostivicí energeticky úsporná svazková škola. Její odhadovaná cena je závratná - 933 milionů korun bez DPH.

„Založením svazkové školy se stejně jako v Chýni vyřeší nedostatek míst v stávajících školách v závislosti na zvyšování počtu obyvatel. A to nejen v Benešově, ale i nejbližším okolí,“ je přesvědčený místostarosta Jakub Hostek. To se však nestane hned, ale odhadem za nějakých pět až deset let. Do té doby však musí Benešov vyřešit zásadní potíže škol – jejich přeplněnost. Prvním krokem k tomu je například půdní vestavba ZŠ NA Karlově. Ta město přijde na 20 milionů. V roce 2025 se má také začít stavět nákladem 225 milionů korun bez DPH družina u ZŠ Dukelská.