„Všechna se týkají prvotně třídy na nižším stupni a dvou kantorek, které ve třídě učily,“ dodala.

Podle místostarosty Benešova Zdeňka Zahradníčka škola funguje dál přesně v mantinelech opatření nařízených KHS. „Město jako zřizovatel školy záležitost pečlivě sleduje a je připraveno k součinnosti při dalších nutných krocích. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat,“ sdělil.

Žáci sice, až na toho nemocného, dál chodí do školy, ale nesmí se stýkat s dalšími dětmi například v rámci přestávek. Nesmí se účastnit ani hromadných akcí a zapovězeno je jim nyní také sportování. Obdobná opatření platí i při obědě ve školní jídelně. I tam mají žáci z uvedené třídy, včetně dvou učitelek, speciálně vyčleněnou část prostoru.

Děti také mají jen pro sebe toalety, kam jiní žáci nesmí. Například ve školní jídelně musí personál po použití všechna místa dezinfikovat a děti jí mimo čas určený ostatním strávníkům. Osoby, které jsou v tomto způsobu karantény zahrnuty mají také své vlastní nádobí a příbory oddělené od kuchyňských potřeb dalších strávníků.

„Žáci si například nechodí pro jídlo sami, ale přináší jim ho pracovníci jídelny,“ doplnila vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov Ivana Kárová.

Inkubační doba žloutenky typu A, je 50 dnů. Opatření, proto budou platit až do 10. listopadu. Mluvčí KHS po potvrdila s tím, že čas se nepočítá od oznámení, které město učinilo na svém webu, ale od posledního styku zdravých s nemocným.

„Děti i učitelky během opatření mají nařízený lékařský dohled, který spočívá i v trojím odběru krve,“ vysvětlila Dana Šalamunová s tím, že nemoc se na dalšího člověka nepřenáší kapénkami, ale jedná se o takzvanou nemoc špinavých rukou. Právě proto je potřeba důsledně dodržovat hygienu spočívající především v umývání rukou a jejich dezinfikování.