„Průzkum se konal na konci září a podporovaly ho facebookové profily Hvězdičky, archibn a také facebooky skupiny Maminky z Benešova a okolí,“ připomněla Jana Čechová, předsedkyně představenstva zapsané společnosti Mateřské centrum Hvězdička.

Celý průzkum shrnula Hvězdička do čtyř grafů, které svými odpověďmi podpořilo 147 respondentů z řad benešovských rodičů. A tak jako je, řečeno slovy písničky z pohádky Princové jsou na draka, statistika nudou, platí i to, že má cenné údaje. I ty ale mají své meze.

„Nemůžeme garantovat dodržení vyváženého poměru žen a mužů a věkových skupin respondentů. Tyto parametry jsme při výzkumu nesledovali. Ale vzhledem k využitým zdrojům se dá předpokládat, že většina z nich patří do cílové skupiny rodin s malými i odrostlejšími dětmi,“ vysvětlila Jana Čechová.

Respondenti se zabývali tím, co jim v Benešově chybí, jaké by měly být priority jeho rozvoje, čemu by prvotně mělo sloužit Masarykovo náměstí nebo co by mělo být v Táborských kasárnách a jak by se dal prostor po vojácích využívat.

Jakýmsi shrnutím a vyvrcholením průzkumu, je školní známkování života v Benešově z pohledu člověka, který tam vychovává děti.

Je zajímavé, že ani jedna ze šesti známek ohledně dopravy, bezbariérovosti, dostupnosti veřejných prostranství, zeleně ve městě, sportoviště pro děti nebo kavárny vhodné i pro návštěvu rodičů s dětmi, nesestoupila pod trojku. Jinými slovy, právě z uvedeného údaje se dá odvodit, že lidé, přesněji rodiče dětí, vnímají město jako zcela průměrné či dokonce podprůměrné. To například porotci z Ministerstva vnitra v anketě Přívětivý úřad, ohodnotili ten benešovský ve Středočeském kraji jako nejlepší. A Benešov se už několik let pohybuje i na špici ankety týdeníku Ekonom, Město pro byznys. V devítileté historii ji vyhrálo už čtyřikrát.

„Nejvíce lidé v Benešově volají po dostupném, upraveném a bezpečném městském parku a hned po něm by chtěli cyklostezky ve městě a v jeho okolí,“ potvrdila Jana Čechová s tím, že za nejhorší považují respondenti kvalitu a dostupnost veřejných prostranství.

Pro vedení radnice je dotazník, byť v něm odpovídá jen mizivý vzorek z celkem více než šestnáctitisícové populace Benešova, zajímavý. A svým způsobem i cenný. Potvrdil to místostarosta Jiří Švadlena. „I když z průzkumu nic jednoznačně nevyplývá, protože v něm jsou názory pro i proti, je to dobrý podklad. Není to ale jediný materiál, podle kterého bychom na radnici jeli. Kdybychom měli takových průzkumů více, byli bychom rádi,“ přiznal místostarosta.

Dotazovaní ale kromě odpovídání na dané otázky měli také možnost vyjádřit se ke konkrétním záležitostem, které jim život ve městě neusnadňují. Jak moc a zda vůbec radnice vezme v potaz materiál, není v tuto chvíli jasné. Úřad vytváří vlastní plány a strategii, i když i v nich má větší či menší prostor také mínění občanů.
„Názory občanů jsme needitovali a také nejsou analyticky vyhodnocované,“ sdělila Čechová. Tak je přináší také tabulka Benešovskou deníku.

Názory obyvatel města
Kvalita silnic je mizerná
Dostupnost parkovacích míst před školami a úřady je malá a neodpovídá poptávce
Mohla by se zlepšit dostupnost MHD ( menší autobus, s trasou po celém městě, častější jízdy)
Strašná doprava, strašná bezpečnost na přechodech pro chodce
Žádné podmínky pro sportování venku - cyklostezky, pěší zóny
Ostudná necesta do Konopiště
Zanedbané parky
Benešov už není to městečko ideální pro rodiny s dětmi, ale jen tah na jih, přestupní stanice narkomanů
Kouzlo městečka u Konopiště je pryč
Chybí lepší údržba stávajících dětských hřišť
Příliš časté uzavírky silnic
Chybí klidová zóna na procházku s kočárkem
Chybí možnost připojit Wifi i venku