„Nejdříve jsme jim představily práci policie pomocí obrázků, na kterých byli vyobrazeni policisté různých služeb. Pak si s dětmi povídaly o silniční dopravě,“  objasnila policejní tisková mluvčí průběh besedy.

Policistky předškolákům na obrázkovém kalendáři ukázaly, jak správně a bezpečně přecházet přes silnici, jak cestovat v autě, kde si mohou hrát a jak je důležité mít při jízdě na kole cyklistickou přilbu. Nezapomněly ani na dopravní značky a dětem vysvětlily důležité pravidlo „Vidět a být viděn“.  V závěru besedy pak dětem rozdaly omalovánky.