Právě školu považuje současný starosta Jan Kratzer za jedno z nejdůležitějších míst obce, v níž nyní žije zhruba 1200 lidí ve 450 domech s popisnými čísly. Do školky a školy chodí denně kolem tří stovek dětí. A v obou institucích je zaměstnáno na čtyřicet pedagogů, kuchařek i dalších pracovníků.

Ale nejen škola je důležitá pro obyvatele obce. Podobně podstatné jsou i silnice a chodníky. Každé léto se totiž i díky přístupovým cestám obec rozrůstá na téměř dvojnásobek. Může za to husté osídlení území rekreačními chatami. Těch je dokonce více, než rodinných domů – 540 a jsou rozprostřeny v šesti chatových osadách. Největší z nich jsou Drábovka, Vrabčí Brod, Svárov a Potočiny.

Už před dvěma roky si poříčské zastupitelstvo předsevzalo, že každoročně obec opraví jednu ulici.

„Komunikace a jejich kvalita, to je pro naši obec největší problém," přiznává Jan Kratzer. „Historicky máme vůči komunikacím a jejich zlepšování největší dluh. Nic tak špatného, jako jsou komunikace, v obci nemáme. Loni jsme dokázali opravit kompletně ne jednu, ale hned dvě ulice – Balkovickou a Nad cihelnou," připomněl starosta.

Letos totéž čeká další ulici, V Radešovkách. Poříčí si tento „luxus" může dovolit. V předešlých letech totiž radnice víc než vydávala, spořila.

Obec se snaží zvelebit také centrum, náves u románského kostela sv. Petra a Pavla. Místo tam našel dětský koutek s houpačkami a prolézačkami a také zóna pro ty dříve narozené. Jenže právě přes náves vede silniční průtah obcí. Jeho správa leží na bedrech kraje, proto Poříčí více než kvalita této komunikace trápí nedodržování rychlosti jízdy motoristy. Proti rychlojezdcům tak slouží v obci už dva semafory s ukazateli rychlosti. Ty v případě překročeného rychlostního limitu vystaví motoristům stopku v podobě červené. A letos přibude na příjezdu od Městečka další obdobný semafor.

„O bezpečnost dětí při chůzi do školy se zase starají asistenti v dopravě ve výstražných vestách," sdělil starosta Poříčí Jan Kratzer.

Na návsi u kostela sv. Petra a Pavla ještě letos přibudou pro chodce chodníky a zmizí betonové bloky.
„Jednáme také s družstvem Jednota, vlastníkem tamní samoobsluhy, o vylepšení jejího vzhledu," připomněl starosta snahu obce o další zvelebování.

Výborná je v Poříčí spolupráce obce se spolky, například s dobrovolnými hasiči, nejaktivnějším, mezi zhruba osmi činorodými spolky. Ty se dvakrát do roka scházejí a plánují společné akce.
Je to ideál soužití? Možná. Obec se ale i nadále snaží učinit místo atraktivnějším, například také pro turisty.

„Máme už poměrně bohatou tradici adventních akcí s koncerty v kostele sv. Havla, ale chytáme akce také na jaro a léto," sdělil starosta.

Už zanedlouho, na Velikonoce, budou v Poříčí zdobit lípu na návsi a školáci vyzdobí obecní úřad. Těchto akcí se může zúčastnit kdokoliv.

Ještě před tím, v sobotu 29. března děti vynesou k řece symbol zimy, Moranu.

O měsíc později, v sobotu 28. června, se uskuteční večerní akce na návsi s názvem Ahoj léto. Právě tam se bude také promítat některý z českých snímků, nejspíš Vesničko má, středisková.

„Na závěr akce připravujeme ohňostroj, kterým vlastně školákům začnou prázdniny," doplnil starosta.
Ale nejen veselí chystají v Poříčí nad Sázavou. V plánu mají i další práce při zvelebování obce. Proto nyní připravují stavbu druhé, posilovací, tlakové, vodovodní stanice. Ta zajistí dostatečný tlak vody pro domy v lokalitě U vrby a Vlčí vrch.

Vodu má obec z 80 procent zajištěnu z vlastních studní, zbytek čerpají lidé z přivaděče z Javorníka.
Obec sice řadu prací dodavatelským firmám zaplatí, o mnohé se ale postarají dobrovolníci při bezplatných brigádách. Ty pomohly například pobřežní části Sázavy nedaleko obecního úřadu. Právě tam, na nyní už zkultivovaném trávníku, vznikne ještě streetballové hřiště.

Obec pomáhá také místní škole s projektem zahraničních cest dětí tím, že shání sponzory. Díky nim se školáci loni na podzim podívali do Německa a v červnu pojedou navštívit Anglii.

Ačkoliv Poříčí nad Sázavou patří k větším obcím, rozrůstat se má stále kam. Obecních pozemků ke stavění však příliš mnoho není. Vlastně je pouze jeden. I ten ale zatím na prodej není. Řada soukromých stavebních parcel leží ve třech rozvojových lokalitách.

„Těší mne, že je o Poříčí jako místo pro život, velký zájem. Loni k nám přibylo šedesát nových trvale hlášených obyvatel, což bylo proti roku 2012, o sto procent více. Letos, byť za sebou máme necelé tři měsíce, je to už dalších čtyřicet lidí," zaradoval se starosta.

Noví obyvatelé přibývají v Poříčí také díky tomu, že trvalé bydliště mohou mít lidé už i v rekreačních chatách. Starostu ale trochu trápí to, že je v obci zhruba čtyřicítka domů bez tam hlášených trvale žijících obyvatel.

„Ti lidé podnikají v Praze, ale u nás vlastně bydlí, využívají dotované ceny za svoz odpadu, využívají kanalizaci i vodovod případně školu, ale naší obci nic nepřinášejí," upozornil Jan Kratzer.

Obec s rozpočtem 15 milionů korun každoročně nějakou částku ušetří. Rezervy v Poříčí využívají, jak už řečeno, k opravám místních komunikací nebo pořízení věcí, na které nelze zajistit dotace.

Poříčí postupně rozšiřuje nejen vodovod, ale také kanalizační síť. Ve fázi brzkého získání stavebního povolení je výstavba inženýrských sítí pro lokality Pod Lutovem, Lutov a Hvozdec.

„Právě tam by v budoucnu měla vzniknout samostatná čistírna odpadních vod," připomněl Kratzer. „V ulicích Na Hrázi a K zádušnímu bychom také chtěli rozšířit kanalizaci, ale bude záležet na tom, zda dosáhneme na dotace," vysvětlil starosta Poříčí nad Sázavou.

Poříčí jak už jeho název napovídá je obcí, která má hodně společného s vodou. Ta jeho obyvatele loni potrápila více, než by si kdokoliv z nich přál a vůbec pomyslel. U Bystřice praskla hráz rybníka a hrozilo protržení mnohem většího Splavského rybníka. Poříčí kvůli ohrožení evakuovalo školu a domy přilehlé ke Konopišťskému potoku, kterým by se záplavová vlna do Poříčí z Podházského rybníka přihnala.

„Konopišťský potok nás ohrožuje více než Sázava," tvrdí starosta. „Povodním z něj se asi nevyhneme, ale můžeme se na ně připravit, aby nás nezaskočily," nastínil Jan Kratzer scénář vycházející z krizových předpisů. „Máme dobře vybavenou a vycvičenou jednotku hasičů a jsme připraveni na evakuace, což se nám právě loni velmi vyplatilo," dodal starosta a připomněl ještě, že voda sice po záplavách opadla, ale práce pro hasiče a další dobrovolníky v Poříčí ani zdaleka neskončila.

Co se praví v kronikách
Obec Poříčí nad Sázavou vznikla z bývalého panského, čili rytířského sídla v 15. století sloučením tří historických osad – Poříčí, Koutů a Balkovic.

Balkovice se vyskytují v oficiálních pramenech v letech 1361 až 1395 a Kouty v letech 1318 až 1453. První písemné zmínky o Poříčí pocházejí z roku 1351.

Románský kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11. a 12. století a archeologické vykopávky dokazují, že tu existovala osada již v 11. století.

Druhý kostel v obci, sv. Havel, pochází z počátku 13. století. Tamní krypta je jedna ze čtyř krypt téhož stáří a druhu, které se v Čechách zachovaly v původní podobě.

Dějiny obce jsou spjaty i s obdobím husitských válek. Vítězná bitva Jana Žižky, v noci 20. května 1420 u Poříčí, s vojsky pánů ze Šternberka, Dubé a dalších českých pánů stojících na straně císaře Zikmunda, se připomíná památníkem u přejezdu trati.

Významnou stavbou je kamenný most na státní silnici Praha – Linec z roku 1850. Na místě dříve dřevěného, zakrytého mostu byl postaven dodnes používaný most ze žulových kvádrů o pěti obloucích na šesti pilířích.

Nejstarší škola v Poříčí vznikla v letech 1672 až 1673 jako dřevěná stavba. Na konci května 1757 ji poškodila povodeň a na jejím místě pak vznikla škola zděná, jednopatrová.

Patron školy, hrabě František z Vrtby, pán na Konopišti, postavil v rozrůstajícím se Poříčí další jednopatrovou školu v roce roku 1823. V roce 1887 ji navštěvovalo 419 žáků. Pro porovnání – nyní do ZŠ chodí zhruba 220 dětí.

Nová, osmitřídní škola byla postavena v letech 1949 až 1952, má kompletní stravovací, sportovní a předškolní zařízení a je stále moderní.  Zdroj: obec Poříčí nad Sázavou

Název obce připomíná řeku
Možná právě proto, že je z názvu obce nad slunce jasné, podle čeho vznikl, skončilo pátrání na internetu i ve Státním oblastním archivu Benešov, bez úspěchu.

Víc nepomohl ani poříčský patriot Vladislav Mareš, který alespoň připomněl, že Poříčí je název obce ležící na břehu řeky, i když původní obec Poříčí, která vznikla kolem kostela sv. Petra a Pavla, měla k řece přece jen dost daleko a silnici od brodu přes řeku, v místě dnešního mostu, ke zmiňovanému kostelu, nechala postavit teprve Marie Terezie.

Vladislav Mareš také odkázal na obsáhlé dílo Antonína Profouse s názvem Pomístní jména v Čechách.

Jenže tam se lze dočíst pouze to, že Poříčí nad Sázavou, lidově Poříč, je ves šest kilometrů severně od Benešova a také tvary jména obce, jak se během věků měnily. Poříčí nad Sázavou se proto psalo: Porzieczie, Porzieczy, Porzicžij, Porziczj, Poržicz, Poržicžie, Porzicz, Porziczy, Porzyczy nebo Poržicž.