Právě tuto smutnou událost z roku 1914 si veřejnost připomněla ve výroční den, 28. června v konopišťské kapli sv. Huberta.


„Zádušní mši celebroval v latině Vojtěch Eliáš," uvedl Lukáš Pavlík z Benešova, člen Klubu vojenské historie z Lince.


Na Konopiště dorazili k 98. výročí atentátu také další uniformovaní členové klubů vojenské historie z Polska, Rakouska a Česka. Z Artstettenu přijeli i potomci arcivévody Františka Ferdinanda, pravnuci Anita Hohenbergová a Franz Hohenberg.


„Kněžna Anita předala na závěr konopišťské pietní akce všem účastníkům v uniformách a dobových kostýmech pamětní kříž Františka Ferdinanda," doplnil Pavlík.