„Ke každé budeme pořádat dva semináře pro žadatele. Jeden zaměříme na konzultaci projektových záměrů, další pak na seznámení s výzvou a s administrativními náležitostmi žádosti,“ uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Žádosti zájemců Posázaví přijímá od středy 28. listopadu do poledne posledního dne letošního roku.

Místní akční skupina Posázaví už dříve vyhlásila z IROP dvě výzvy o celkové výši přes 44,5 milionu korun. Další nová výzva, třetí v pořadí, směřující k předkládání žádostí o podporu z IROP nazvaná Cesta za vzděláváním, je zaměřena na investice do infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a je na ni určeno přes 9,3 milionu korun.

Sociální podnikání je v pořadí už čtvrtí výzva a je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Žadatelé si z ní rozdělí téměř šest milionů korun. V rámci páté výzvy nazvané Komunitní centra, bude podporován samozřejmě rozvoj komunitních center a jejich zřizovatelé si mohou říci o téměř 16 milionů korun.

Místní akční skupina Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun. Příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce letošního roku.

Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví,“ připomněla mluvčí Posázaví Jaroslava Tůmová s tím, že tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil také řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.