Z údajů vyplynulo, že ještě před třemi roky najezdily objednané linkové spoje 45 milionů kilometrů. Už o rok později k nim přibylo dalších 1,7 milionu kilometrů a loni to bylo už 49,8 milionu kilometrů. V zatím neuzavřeném letošním roce už je to 53,5 milionu kilometrů. A to i kvůli letos připojeným třem shora uvedeným oblastem.

Do společného dopravního systému Prahy a kraje nyní zbývá začlenit osmnáct oblastí a také čtyři systémy městské hromadné dopravy. „Mezi tyto oblasti patří i naše Voticko, které je aktuálně ve vysokém stupni rozpracovanosti,“ potvrdil Jan Vachtl.