Cílem projektu s názvem Arboretum, jehož náklady pomohly hradit dotace Ministerstva životního prostředí, bylo vytvoření přírodní učebny s padesáti druhy dřevin rostoucích na území celé České republiky.

„Na schody atria školy jsme nainstalovali umělohmotná prkna, ze kterých vznikly lavičky pro přírodní učebnu," popsal ředitel školy Petr Jíša.

Projekt ve škole připomínají také dvě velké vitríny přimontované na stěnu. I ty budou sloužit výuce.

V rámci projektu škola zakoupila také sto květináčů i s miskami.

„Z našich vlastních zdrojů jsme potom připravili substrát, kterým žáci při výuce předmětu Člověk a svět práce naplnili květináče a v několika etapách vysadili dřeviny. V listopadu je potom žáci zazimovali pomocí textilií," připomněl ředitel ZŠ Petr Jíša.

To ale nebyly poslední práce, které mají žáci v rámci projektu do konce školního roku naplánované. Už na jaře zpracují plánek arboreta a celého areálu školy a vyznačí v nich místa, kde dřeviny rostou. Zároveň vytvoří také popisky pro dřeviny rostoucí ve školním arboretu a samozřejmě se o ně budou také starat.