V Základní škole Čechtice ještě neměli možnost seznámit se detailně se životem člověka jiné národnosti. V minulosti sice na škole pobýval krátce zahraniční student i rodilý mluvčí, tento týdenní projekt byl ale novým nejen pro místní učitele, ale i pro žáky.

Studenti z ciziny mohli do čechtické školy dorazit díky projektu Edison, který má za cíl přiblížit dětem jiné národy i různá náboženství. Žáci z Čechtic se tak setkali se studenty z Maroka, Gruzie, Ukrajiny, Iránu, Indie, Rumunska a Alžírska, kteří studují vysokou školu a jejich věk se pohybuje kolem devatenácti až dvaceti tří let.

“Projekt mě velice zaujal. Líbilo se mi, že se děti mohou více dozvědět o životě v jiných zemích, především v těch východních. O těch, hlavně kvůli stereotypům, máme často zkreslené představy,” uvedla ředitelka Základní školy Čechtice Lenka Proschková.Program na škole zaručil, že se žáci z Čechtic mohli detailně seznámit se životem v cizích zemích. Studenti z ciziny připravili na každý den zajímavé workshopy, při kterých prezentovali svou zemi pomocí fotografií. Neopomněli ani kulturu, zvyklosti či jejich tradiční pohádky. Poslední den, v pátek 22. září, se uskutečnil nejdůležitější bod akce, a to vaření podle chutí jednotlivých zemí. Během týdne se čeští žáci spolu se svými hosty vydali také do Vlašimi a na Velký Blaník.

Do projektu v rámci čechtické školy se zapojily jen ty třídy, v kterých jejich vyučující souhlasili, že se budou na akci podílet. O seznámení s cizinci tak přišli děti z prvních až třetích tříd. Čtvrté až deváté třídy se ale se studenty setkávaly pravidelně. “Jazyková bariéra nehrozila. Všichni zahraniční studenti mluví anglicky. Kvůli mladším žákům zvolili jednoduší vyjadřování. Ve vyšších třídách ale problém s dorozumíváním nebyl,” doplnila Lenka Proschková

To potvrdil i žák deváté třídy, který se spolu se svými spolužáky o návštěvu z ciziny celý týden staral. “Jsem rád, že jsem si díky tomu mohl procvičit angličtinu. Naučil jsem se i spoustu nových slovíček, třeba co se týče potravin. Za tuto zkušenost jsem moc rád,” prozradil Filip Kubík. Ten také doplnil, že studenti ze zahraničí se nejvíce podivovali českému jídlu a tomu, co lidé dělají ve volném čase.

“Tvrdí, že jsme stále usměvaví a nic nás netrápí. Podle nich ale skoro každý Čech pije hodně alkoholu,” řekla Lenka Proschková.

Zahraniční studenti stráví v Čechách pět týdnů, přičemž čechtická škola byla jejich druhým zastavením. Školu na vesnici při své cestě navštívili jen v Čechticích, jinak budou vždy sídlit ve velkém městě. Zajímavým také je, že během svých cest pobývají u místních rodin. V Čechticích se tak mohli seznámit přímo se životem vně české domácnosti.