Erasmus Days se účastní školy, které se chtějí podělit o své zkušenosti a zážitky ve všech sférách vzdělávání.

„Náš dvouletý projekt Ruský jazyk aktivně je určen pro žáky, kteří začínají s ruštinou jako druhým cizím jazykem a jeho úkolem je zvýšit úroveň výuky a motivovat žáky k učení,“ uvedla ředitelka ZŠ Dukelská Hana Procházková.

Osmáci a deváťáci si během pátečních společných hodin zahráli s kamarády ze ZŠ Jiráskova a Na Karlově ruskojazyčné hry, učili se ruská rozpočítadla nebo se rusky představovali.