„Jednou částí projektu budou dělené hodiny, které povedou k většímu osobnímu přístupu pedagoga vůči žákovi,“ tvrdí ředitelka ZŠ Hana Procházková. „Vytvoříme také výukové materiály k finanční gramotnosti, která je integrovaná do vybraných předmětů prvního a druhého stupně.“

Dukelská získala projekt v rámci výzvy EU Peníze školám, a jeho obsahem je český jazyk, cizí jazyky, přírodovědné předměty, matematika, inkluzivní vzdělávání, zahrnující integraci zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných žáků.

„V neposlední řadě je to prevence rizikového chování,“ uvedla ředitelka ZŠ.

Projekt potrvá třicet měsíců a mohou jej využívat nejen žáci, ale i pedagogové.

Právě na jejich vzdělávání, ale také na vybavení školy, půjde část z téměř tří milionů korun, které hradí Evropský sociální fond a spolufinancuje ho i státní rozpočet České republiky.